Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›  Am Markt 14  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Kamienica czynszowa ul. Stary Rynek Oliwski nr 14 (d. ul. I Armii Polskiej). Rok wykonania karty: 1984 (A. Kunicka, J. Radowska).Café Garten, Czappel, Am Karlsberg -› Danziger Privat-Actien-Bank (od około 1923). Bud. podwyższono o 1 piętro około 1923 r.

Widok ul. Stary Rynek Oliwski z Pachołka (Karlsberg). Początek XX wieku.     Zbiory Jerzego Abramowicza.


Ul. Stary Rynek Oliwski. Widok w stronę ul. Spacerowej. Po lewej obecny nr 12 i po prawej numery od 13 do 15. Zygmunt Vogel rysownik gabinetowy Stanisława Augusta był w Gdańsku w latach 1788-1790.
Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie. Przaekazał Marcin Osiński.


Budynek nr 14 przy ul. Stary Rynek Oliwski w Oliwie. Fragment fot. z 1894 roku.   Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.


Stary Rynek Oliwski. Nr 13 i fragment nr 14 po prawej. Widok w stronę ul. Spacerowej. Przełom XIX i XX wieku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Stary Rynek Oliwski. Po lewej nr 14 - "Cafe Garten", po prawej 15 - Rarusz Oliwski.   Zbiory Jerzego Abramowicza.


Ul. Stary Rynek Oliwski nr 14 w Oliwie - "Hotel Karlsberg - Paul Detmers". Około 1916 roku.   Fragment. Ze strony www.FotoPolska.eu (KC).


Nr 13 i 14 po prawej. Pocztówka wysłana w 1904 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Po lewej nr 12 i po prawej nr 13, 14 i 15 (Dom Zarazy). Koniec XIX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Procesja w Oliwie około 1928-1929 roku. Danziger Privat-Actien-Bank.
Zbiory Mariusza Kowalskiego - Kuba (Facebook: Dawne Przymorze).Od lewej nr 13, 14 i 15. Lata 50 XX wieku.
Internet: www.Allegro.pl.


Nr 14 i 15 (Dom Bramny). 1963 rok. Fot. Uklejewski.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Budynek nr 14 przy ul. Stary Rynek Oliwski w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.

Książka adresowa z 1897 roku (Köllner Chaussee 38):
Sommer, Wilhelm, Hotelier.

Książka adresowa z 1898 roku (Köllner Chaussee 38):
Sommer, Wilhelm, Rentier.


Köllner Chaussee 57. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.


Paul Detmers. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Detmers. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Detmers. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Detmers. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Detmers. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Detmers. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Am Markt 14):
Brüschke, Paul, najemca (Pächter).


Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


 Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

W 1909 roku letników przyjmował (Am Markt 14 - Hotel Karlsberg): Detmers (56 osób).


"Am Karlsberg" daw Czappel. Gazeta Gdańska z 18 marca 1922 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
R. Marx. Danziger Privat-Actien-Bank. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Monitor Polski z 10 lutego 1946 r. Hurtownia "EF-EM": Tomasz Franke
i Mieczysław - Michał Markowski. 17 listopada 1945 r.
Internet: www.dziennikiurzedowe.gow.pl.


"EF-EM", Franko i Markowski, Mieczysław Obłąkowski:


Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1936-1937 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1937-1938 r.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Danziger Privat-Actien-Bank. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera. Ostdeutsche Privatbank. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Ostdeutsche Privatbank. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.