Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›  Am Markt 7  ›

PTTK Oddział "Trójmiasto", Plany "Trójmiasta" Gdańsk Sopot Gdynia, Gdynia 1957:

Wielka Karczma. Dom ten oznaczony jest liczbą roku 1616. Jest to dawna "Wielka Karczma" w odróżnieniu od Małej Karczmy przy szosie do Sopotu. Pierwsza wzmianka historyczna o tym domu pochodzi z 1548 r., kiedy niejaki Jerzy Ochs - mieszczanin gdański, roz­począł budowę karczmy "Przed klasztorem".

F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959:

Dom z ok. 1600 r. dawny zajazd "Przed Klasztorem", gruntownie przebudowany w poł. XIX w., piętrowy, dach manasardowy.


Ul. Stary Rynek Oliwski. Od lewej nr 7, 8 i 9. 1994 rok.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski. Ulica Stary Rynek Oliwski. Widok w kierunku skrzyżowania z
ul. Leśną. Od lewej numer 6 i 7. Początek XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Ul. Stary Rynek Oliwski nr 7. 1994 rok.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski.


Widok ul. Stary Rynek Oliwski z Pachołka (Karlsberg). Początek XX wieku.     Zbiory Jerzego Abramowiczas.


Reklama z 1916 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Reklama z książki wydanej w 1923 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Informator opracowany w maju 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Fragment ulicy Stary Rynek Oliwski widziany od ul. Spacerowej.
Od lewej numery 7, 8, 9 i nr 10. Początek XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Widok z Pachołka na Stary Rynek Oliwski.
Zima w dniu 06.03.1948 roku.
Fotografia ze zbiorów Piotra Leżyńskiego.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.