Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›  Am Markt 7  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Zajazd, ob. kamienica czynszowa ul. Stary Rynek Oliwski nr 7 (d. ul. I Armii Polskiej). Rok wykonania karty: 1983 (A. Kunicka, J. Radowska).

PTTK Oddział "Trójmiasto", Plany "Trójmiasta" Gdańsk Sopot Gdynia, Gdynia 1957:

Wielka Karczma. Dom ten oznaczony jest liczbą roku 1616. Jest to dawna "Wielka Karczma" w odróżnieniu od Małej Karczmy przy szosie do Sopotu. Pierwsza wzmianka historyczna o tym domu pochodzi z 1548 r., kiedy niejaki Jerzy Ochs - mieszczanin gdański, roz­począł budowę karczmy "Przed klasztorem".

F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959:

Dom z ok. 1600 r. dawny zajazd "Przed Klasztorem", gruntownie przebudowany w poł. XIX w., piętrowy, dach manasardowy.


Zobacz: Taberna ante Monasterium


Iwicki Zygmunt, "Bedeker Oliwski. Część II", Gdańsk 2018, str. 74:

Naprzeciwko Domu Bramnego ("Porta Magna"), Stary Rynek Oliwski 7, stała "Wielka Karczma" zwana "Taberna ante Monasterium", również "Wirtshaus vor dem Kloster" albo "Grosser Krug". Georg Ox, mieszczanin gdański, na podstawie przywileju, w marcu 1598 r. rozpoczął własnym sumptem jej budowę, którą zakończono w 1610 roku.


Iwicki Zygmunt, "Bedeker Oliwski. Część I", "Rzecz o niesławnej pamięci Klemensie Montaw, przeorze oliwskim", Gdańsk 2018, str. 93-97, fragmenty:

Incydent, o którym będzie mowa, miał miejsce 26 czerwca 1593 r. przy dzisiejszej ulicy Stary Rynek Oliwski. Tam, naprzeciwko głównego wjazdu do klasztoru, zwanego „Porta Magna” (dziś „Dom Zarazy”), stała w owym czasie „Stara karczma”. Na podstawie przywileju klasztornego Georg Ox zaczął obok niej budować w marcu 1598 r. wielką karczmę, zwaną Tabema ante Monasteńum, czyli „Zajazd przed Klasztorem” albo jak ją wówczas również zwano „Wirtschaft vor dem Kloster” (dzisiaj Stary Rynek Oliwski 7).
Widok z Pachołka. Fragment fotografii z 1881 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (KC).

Budynki nr 7-12, 13-15. Dressen 1893.
Przekazał Krzysztof Jakubowski.


Przed „Starą Karczmą” stał podpłacony herold i wykrzykiwał: Hic est prior Olivensis! („Ten oto jest przeorem oliwskim!”). Donośny głos herolda odbijał się o zabudowania klasztorne i rozchodził po okolicy. Przechodnie, którzy podążali do klasztoru czy do klasztornych zakładów nad Potokiem Oliwskim, zatrzymywali się z ciekawości. Przyłączyły się do nich niewiasty i dzieci z chat przy ulicy Kwietnej. Podczas gdy herold któryś już raz z rzędu powtarzał swój okrzyk, z karczmy wytoczył się pijany mężczyzna w habicie cystersa.
[...]
Dlaczego się tak spił? Montaw doznał tego dnia wielkiego rozczarowania: opat Dawid Konarski pozbawił go urzędu przeora.
[...]
Zmarł na delirium 18.06.1605 r. w Oliwie, pochowany został w kościele klasztornym, w nawie północnej, nieco na wschód od Kaplicy Pięciu Ran (Kaplica Chrzcielna albo Kaplica Konopackich), gdzie czeka razem z wszystkimi świątobliwymi mnichami oliwskimi na chwalebne zmartwychwstanie. Do niego można zastosować łacińskie powiedzenie: Qualis vita, et mors ita - „Jakie życie, taka śmierć!”


Widok ul. Stary Rynek Oliwski z Pachołka (Karlsberg). Pierwsza dekada XX wieku.     Zbiory Jerzego Abramowiczas.


Ul. Stary Rynek Oliwski 7-8 około 1903 roku.   FB Moja Oliwa i okolice.


Budynek nr 7 przy ul. Stary Rynek Oliwski w Oliwie. Sklepy: Art. elektro-techniczne i gosp. domowego, tekstylny i od strony ul. Leśnej warzywniak.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Ul. Stary Rynek Oliwski. Od lewej nr 7, 8 i 9. Fot. z 1994 roku.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski.Ul. Stary Rynek Oliwski nr 7. Fot. z 1994 roku.
©  Fot. Krzysztof Jakubowski.
Zobacz: Karpinski w Oliwie


Sklep kolonialny. Założyciel Hugo Assmann. Widok z około 1911 roku.
Facebook: Sambor Trojanowski.Asimann Hugo. Książka telefoniczna gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Hugo Assmann. Olivaer Nachrichten z 24. 06. 1909 r.
Ze strony www.Polona.pl.W 1909 roku Hugo Assmann reklamował się prawie w każdym numerze gazety Olivaer Nachrichten.

Hugo Asmmann mieszkał przy ul. Am Schloßgarten 15 (ul. Opata Jacka Rybińskiego).


Hugo Asmmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Hugo Asmmann. Książka telefoniczna Gdańska wydana w 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.Hugo Asmmann. Reklama z 1911 roku.   Ze strony www.Polona.pl.


 Widok z góry Pachołek na ul. Armii Polskiej (obecnie Stary Rynek Oliwski). Zima w dniu 06.03.1948 roku.
Fotografia ze zbiorów Piotra Leżyńskiego.


 Ulica Stary Rynek Oliwski. Widok w kierunku skrzyżowania z
ul. Leśną. Od lewej numer 6 i 7. Początek XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Fragment ulicy Am Markt - Stary Rynek Oliwski widziany od ul. Spacerowej. Od lewej nr 7, 8, 9 i nr 10. Początek XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Książka adresowa z 1897 roku (Köllner Chaussee 21):
Kroll, Carl, Kaufmann.

Książka adresowa z 1898 roku (Köllner Chaussee 21):
Kroll, Carl, Kaufmann.Kroll. Köllner Chaussee 30-31. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.


Otto Karpinski. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Karpinski. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Hugo Asmmann. Olivaer Nachrichten z 7. 01. 1909 roku.
Ze strony www.Polona.pl.


Hugo Asmmann. . Olivaer Nachrichten 11. 04. 1909 r.
Ze strony www.Polona.pl. Hugo Asmmann. Gazeta Gdańska z 07. 09. 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Hugo Asmmann. Gazeta Gdańska z 02. 10. 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hugo Asmmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hugo Asmmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Neumann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


P. Fast. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


P. Fast. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


P. Fast. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Zobacz: Spis z 1917 roku.


Otto Neumann. Gazeta Gdańska nr 20 z 14. 02. 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Otto Neumann. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Otto Neumann. P. Fast. Kolonianwaren, Delikatessen. Reklama z 1916 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Bernhard Tietz. Reklama z książki wydanej w 1923 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Bernhard Tietz. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

S. Sokołowski. Informator opracowany w maju 1946 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej, Powszechna spółdzielnia Spożywców, Napoleon Polski, Adam Wojciechowski, Stanisawa Wilczyńsksa, Gdańska Spółdzielnia Ogrodnicza, Stanisław Sokołowski:Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Książka adresowa z 1920-1921 roku (Am Markt 7):
Fieguth, Helene, kasjerka (Kassiererin).
Fox, Anton, pomocnik (Gehilfe).
Schütza, Johann, Gehtife.
Tietz, Bernhard, kupiec (Kaufmann).


Tietz. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Bernhard Tietz. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


 Bernhard Tietz. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Bernhard Tietz. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Bernhard Tietz. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Bernhard Tietz. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Bernhard Tietz. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Bernhard Tietz. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Bernhard Tietz. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Bernhard Tietz. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Maria Tietz. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka. Maria Tietz. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Maria Tietz. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Maria Klauck. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.