Start  ›  Ulice  ›  Stanis³awa Noakowskiego  ›  Heimstätte 7 ›


Heimstatte oko³o 1906 roku.   Zbiory Jerzego Abramowicza.


Heimstätte w czworoboku ulic: Zacisze, Wita Stwosza, Orkana, Grottgera.
Plan z: www.gdansk.gda.pl (Heimstätte dodane).Danziger Luftschutzbund. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Rich. Landsberg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


R. Landsberg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Landsberg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Meske. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Meske. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Meske. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Heimstätte 7):
Meske, Friedrich, pe³nomocnik banku (Bankprokurist).


Meske. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Klara Meske. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Klara Meske. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Jaekel. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Melitta Schlage. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Melitta Schlage. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Bernhard Schlage. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Melitta Schlage. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Jaekel. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Melitta Schlage. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Melitta Schlage. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Melitta Schlage. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Melitta Schlage. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Melitta Schlage. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.