Zestawienie mieszkañców osiedla Heimstätte pochodz¹ce z ksi¹g adresowych wydanych w 1909, 1910, 1913, 1914, 1915 i 1916 roku oraz ulicy Heimstätte z ksi¹g wydanych w 1920-1921 i 1925 roku. W ksiêdze adresowej wydanej w 1903 roku Heimstätte nie podano.


1909
A -› Villa Schuwendt.  1920-1921 - Schillerstraße 7 (Kasprowicza 7)
U - 1910
B -› 1920-1921 - Winterbergstraße 4 (Orkana 4)
M - 1910
C -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 41 (Wita Stwosza 22)
D - 1910
D -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 42 (Wita Stwosza 20)
C - 1910
E -› 1920-1921 - Heimstätte 5 (Noakowskiego 5)
G - 1910
F -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 39 (Wita Stwosza 26)
F - 1910
G -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 40 (Wita Stwosza 24)
E - 1910
H -› 1920-1921 - Heimstätte 6 (Noakowskiego 6)
L - 1910
I -› 1920-1921 - Heimstätte 3 (Noakowskiego 3)
I - 1910
J -› Grentzenberg - Heimstätte 4 (Noakowskiego 4)
H - 1910
K -› 1920-1921 - Winterbergstraße 3 (Orkana 3)
O - 1910
L -› 1920-1921 - Lessingstraße 27 (Grottgera 27)
P - 1910
M -› 1920-1921 - Heimstätte 7 (Noakowskiego 7)
K - 1910
O -› Mengebier - Heimstätte 1 (Zacisze 2)
A - 1910
P -› 1920-1921 - Heimstätte 2 (Zacisze 1)
B - 1910
Q -› Genzmer - Winterbergstraße 7 (Orkana 7)
S - 1910
R -› 1920-1921 - Heimstätte 8 (Noakowskiego 8)
J - 1910
S -› Villa Eichenhof.  1920-1921 - Lessingstraße 9 (Grottgera 9)
W - 1910

W nawiasach podano przypuszczaln¹ lokalizacjê.

Kolorem zielonym naniesiono lokalizacjê budynków na aktualny plan.
Plan ze strony mapa.gdansk.gda.pl.

Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.W 1909 roku letników przyjmowali (osiedle Heimstätte):
NazwiskoOsóbAdres
Bransch3Zacisze 1
Schäfer7Wita Stwosza 20
Arnheim3Wita Stwosza 22
Bluhm4Wita Stwosza 24
Kaun3Wita Stwosza 26
Lietzau4Noakowskiego 5
Bauer12Orkana 4
Petrusch1Orkana 4
Stumm12Orkana 4
Jensen11Orkana 3
Tschmarke1Orkana 10
Kreuth2Grottgera 30
1910
A -› 1920-1921 - Heimstätte 1 (Zacisze 2)
B -› 1920-1921 - Heimstätte 2 (Zacisze 1)
C -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 42 (Wita Stwosza 20)
D -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 41 (Wita Stwosza 22)
E -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 40 (Wita Stwosza 24)
F -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 39 (Wita Stwosza 26)
G -› 1920-1921 - Heimstätte 5 (Noakowskiego 5)
H -› 1920-1921 - Heimstätte 4 (Noakowskiego 4)
I -› 1920-1921 - Heimstätte 3 (Noakowskiego 3)
J -› 1920-1921 - Heimstätte 8 (Noakowskiego 8)
K -› 1920-1921 - Heimstätte 7 (Noakowskiego 7)
L -› 1920-1921 - Heimstätte 6 (Noakowskiego 6)
M -› 1920-1921 - Winterbergstraße 4 (Orkana 4)
O -› 1920-1921 - Winterbergstraße 3 (Orkana 3)
P -› 1920-1921 - Lessingstraße 27 (Grottgera 27)
Q -› 1920-1921 - Lessingstraße 28 (Grottgera 28)
R -› 1920-1921 - Lessingstraße 29 (Grottgera 29)
S -› Genzmer - Winterbergstraße 7 (Orkana 7)
T -› 1920-1921 - Goethestraße 3 (Tetmajera 3)
U -› Villa Schuwendt.  1920-1921 - Schillerstraße 7 (Kasprowicza 7)
W -› Villa Eichenhof.  1920-1921 - Lessingstraße 9 (Grottgera 9)
X -› Villa Spetzler.  1920-1921 - Winterbergstraße 10 (Orkana 10)
Y -› Valla Bode.  1920-1921 - Winterbergstraße 11 (Orkana 11)

W nawiasach podano przypuszczaln¹ lokalizacjê.

Kolorem niebieskim naniesiono lokalizacjê budynków na aktualny plan.
Plan ze strony mapa.gdansk.gda.pl.

Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


1913

1   -› 1920-1921 - Heimstätte 1 (Zacisze 2)

2   -› 1920-1921 - Heimstätte 2 (Zacisze 1)

3   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 42 (Wita Stwosza 20)

4   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 41 (Wita Stwosza 22)

5   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 40 (Wita Stwosza 24)

6   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 39 (Wita Stwosza 26)

7   -› 1920-1921 - Heimstätte 5 (Noakowskiego 5)

8   -› 1920-1921 - Heimstätte 4 (Noakowskiego 4)

9   -› 1920-1921 - Heimstätte 3 (Noakowskiego 3)

10 -› 1920-1921 - Heimstätte 8 (Noakowskiego 8)

11 -› 1920-1921 - Heimstätte 7 (Noakowskiego 7)

12 -› 1920-1921 - Heimstätte 6 (Noakowskiego 6)

13 -› 1920-1921 - Winterbergstraße 4 (Orkana 4)

14 -› 1920-1921 - Winterbergstraße 3 (Orkana 3)

15 -› Nie podano

16 -› Nie podano

17 -› Nie podano

18 -› 1920-1921 - Lessingstraße 30 (Grottgera 30).

Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


1914

1   -› 1920-1921 - Heimstätte 1 (Zacisze 2)

2   -› 1920-1921 - Heimstätte 2 (Zacisze 1)

3   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 42 (Wita Stwosza 20)

4   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 41 (Wita Stwosza 22)

5   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 40 (Wita Stwosza 24)

6   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 39 (Wita Stwosza 26)

7   -› 1920-1921 - Heimstätte 5 (Noakowskiego 5)

8   -› 1920-1921 - Heimstätte 4 (Noakowskiego 4)

9   -› 1920-1921 - Heimstätte 3 (Noakowskiego 3)

10 -› 1920-1921 - Heimstätte 8 (Noakowskiego 8)

11 -› 1920-1921 - Heimstätte 7 (Noakowskiego 7)

12 -› 1920-1921 - Heimstätte 6 (Noakowskiego 6)

13 -› 1920-1921 - Winterbergstraße 4 (Orkana 4)

14 -› 1920-1921 - Winterbergstraße 3 (Orkana 3)

15 -› Nie podano

16 -› 1920-1921 - Heimstätte 9 (Noakowskiego 9)

Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


1915

1   -› 1920-1921 - Heimstätte 1 (Zacisze 2)

2   -› 1920-1921 - Heimstätte 2 (Zacisze 1)

3   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 42 (Wita Stwosza 20)

4   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 41 (Wita Stwosza 22)

5   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 40 (Wita Stwosza 24)

6   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 39 (Wita Stwosza 26)

7   -› 1920-1921 - Heimstätte 5 (Noakowskiego 5)

8   -› 1920-1921 - Heimstätte 4 (Noakowskiego 4)

9   -› 1920-1921 - Heimstätte 3 (Noakowskiego 3)

10 -› 1920-1921 - Heimstätte 8 (Noakowskiego 8)

11 -› 1920-1921 - Heimstätte 7 (Noakowskiego 7)

12 -› 1920-1921 - Heimstätte 6 (Noakowskiego 6)

13 -› 1920-1921 - Winterbergstraße 4 (Orkana 4)

14 -› 1920-1921 - Winterbergstraße 3 (Orkana 3)

15 -› Nie podano

16 -› 1920-1921 - Heimstätte 9 (Noakowskiego 9)

Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


1916

1   -› 1920-1921 - Heimstätte 1 (Zacisze 2)

2   -› 1920-1921 - Heimstätte 2 (Zacisze 1)

3   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 42 (Wita Stwosza 20)

4   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 41 (Wita Stwosza 22)

5   -› 1920-1921 - Kronprinzenallee 40 (Wita Stwosza 24)

6   -› 1920-1921 - Heimstätte 1 (Zacisze 1)

7   -› 1920-1921 - Heimstätte 5 (Noakowskiego 5)

8   -› 1920-1921 - Heimstätte 4 (Noakowskiego 4)

9   -› 1920-1921 - Heimstätte 3 (Noakowskiego 3)

10 -› 1920-1921 - Heimstätte 8 (Noakowskiego 8)

11 -› 1920-1921 - Heimstätte 7 (Noakowskiego 7)

12 -› 1920-1921 - Heimstätte 6 (Noakowskiego 6)

13 -› 1920-1921 - Winterbergstraße 4 (Orkana 4)

14 -› 1920-1921 - Winterbergstraße 3 (Orkana 3)

15 -› Garten.

16 -› 1920-1921 - Heimstätte 9 (Noakowskiego 9)


W latach 1913-1916 do obecnej ulicy Zacisze nale¿a³y numery 1 i 2, ul. Noakowskiego numery 7-12 oraz 16, ul. Wita Stwosza 3-6 i ul. Orkana numery 13, 14.


Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Numeracja z lat 1913-1916. Kolorem niebieskim naniesiono lokalizacjê budynków na aktualny plan.
Plan ze strony mapa.gdansk.gda.pl.Mieszkañcy ul. Heimstätte. Ksiêga adresowa z 1920-1921 roku (1-2 - ul. Zacisze, 3-9 - ul. Stanis³awa Noakowskiego):

Heimstätte 1: Federau, Wolfgang, Büroangestellter. Hannke, Amanda, Frl. Höppen, Adolf, Forstverwalter a. D.
                        Zander, Auguste, Witwe. Zander, Erhard, Bankbeamter.
Heimstätte 2: Mundt, Bernhard, Kaufmann.
Heimstätte 3: Richter, Karl, Lehrer. Stahlberg, Elise, Witwe.
Heimstätte 4: Gibaer, Emma, Witwe. Petrusch, Eugen, Kaufmann.
Heimstätte 5: Lietzau, Brunto, Lehrer.
Heimstätte 6: Knaack, Mathilde, Witme. Knaack, Willy, Student. Stankowski, Wladislaus, Techn. Obersekret.
Heimstätte 7: Meske, Friedrich, Bankprokurist.
Heimstätte 8: Bluhm, Klara, Witwe. Bluhm, Kurt, Dentist. Bluhm, Max, Landm., Heimstätte 8.
Heimstätte 9: Fast, Ernst, Kaufmann.


1925

Numery 1, 2, 10 - ul. Zacisze

Numery 3 - 9 - ul. Noakowskiego
Numer 14 - ul. Orkana 3

Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.