Start  ›  Ulice  ›  Stanisława Noakowskiego  ›  Heimstätte 4 ›

Ulica Wita Stwosza. Na pierwszym planie po środku budynek nr 22. Po lewej fragment 24 i w głębi budynki nr 5 i 4 przy ulicy Noakowskiego. Po prawej fragment nr 20 (Wita Stwosza) oraz nr 1 i 2 przy ul. Zacisze. W głębi budynki nr 28 i 29 przy ulicy Grottgera.


Fotografia z książki wydanej w 1911 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Petrusch. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Eugen Petrusch. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego. Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980,
str. 66:
(1918-1920) W tym czasie w Oliwie żyła duża grupa Polaków z Poznańskiego, ziemi chełmińskiej, Królestwa Polskiego i innych części kraju. Należeli do niej: [...] doktorowa Łucja Zedlewska z Torunia i wielu innych.
str. 70-71:
(1919) W tydzień po wiecu 6 kwietnia podjęli Niemcy akcję represyjną w stosunku do działaczy oliwskich. Nastąpiły aresztowania i rewizje połączone z pospolitym okradaniem przetrząsanych mieszkań, przeprowadzane przez specjalne oddziały wojskowe na żądanie landrata Ungera. Pierwsza padła ofiarą doktorowa Łucja Zedlewska, mieszkająca przy ul. Heimstätte 4 (dziś Noakowsikiego) z matką, córeczką i służącą. Zedlewską, która była sekretarką na wymienionym wiecu i bibliotekarką biblioteczki Towarzystwa Czytelni Ludowych znajdującej się w jej mieszkaniu, wytypowano na kandydatkę na radnego w Oliwie. W "rewizji" wzięło udział 20 żołnierzy pod dowództwem feldfebla Simona, na którego rozkaz przekopano dokładnie cały ogród, a następnie przeprowadzono drobiazgową rewizję, w mieszkaniu. [...] W prasie podano, że zadenuncjował ją dr Karl Schubert, Generaloberarzt, członek niemieckiego Volksratu. Ofiarami denuncjacji jego i miejscowego kupca Pohla, padło również kilka innych rodzin polskich działaczy. Starkową, podobnie jak Zedlewską, zamknięto w areszcie domowym zakazując jej nawet bis auf Weiteres - wyglądać przez okno.
str. 75:
(1919) Niedługo po tym przedstawieniu, 20 listopada, zorganizowano w sali F. Drzewieckiego jeszcze jeden wieczorek połączony z wystawieniem dwóch przedstawień dziecięcych. Dzieci odegrały obrazek sceniczny "Mały Kościuszko" i komedyjkę "Łakomy Zbyszek". Znane są jedynie dwa nazwiska małych aktorów: dziesięcioletniego Zbyszka Prabuckiego i dwunastoletniej Halinki Zedlewskiej.Łucja Zedlewska.   Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy, Gdańsk 1980.Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedel Petrusch. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedel Petrusch. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedel Petrusch. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Petrusch. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Friedel Petrusch. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Friedel Petrusch. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Frieda Petrusch. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Frieda Petrusch. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.