Start  ›  Ulice  ›  Stanisława Noakowskiego  ›  Heimstätte 4 ›

Ulica Wita Stwosza. Na pierwszym planie po środku budynek nr 22. Po lewej fragment 24 i w głębi budynki nr 5 i 4 przy ulicy Noakowskiego. Po prawej fragment nr 20, nr 1 i 2 przy ul. Zacisze oraz w głębi budynki nr 28 i 29 przy ulicy Grottgera.


 Fot. z książki wydanej w 1911 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980, str. 70:
(1919) - W tydzień po wiecu 6 kwietnia podjęli Niemcy akcję represyjną w stosunku do działaczy oliwskich. Nastąpiły aresztowania i rewizje połączone z pospolitym okradaniem przetrząsanych mieszkań, przeprowadzane przez specjalne oddziały wojskowe na żądanie landrata Ungera. Pierwsza padła ofiarą doktorowa Łucja Zedlewska, mieszkająca przy ul. Heimstätte 4 (dziś Noakowsikiego) z matką, córeczką i służącą. Zedlewską, która była sekretarką na wymienionym wiecu i bibliotekarką biblioteczki Towarzystwa Czytelni Ludowych znajdującej się w jej mieszkaniu, wytypowano na kandydatkę na radnego w Oliwie. W "rewizji" wzięło udział 20 żołnierzy pod dowództwem feldfebla Simona, na którego rozkaz przekopano dokładnie cały ogród, a następnie przeprowadzono drobiazgową rewizję, w mieszkaniu.

Fragment planu.   Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy, Gdańsk 1980.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory prywatne. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.