Start  ›  Ulice  ›  Stanisława Noakowskiego  ›  Heimstätte 4 ›

W 1913 roku letników przyjmował (Heimstätte 8): Petrusch (2 osoby).


Fotografia z książki wydanej w 1911 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Heimstatte około 1906 roku.   Zbiory Jerzego Abramowicza.


Heimstätte w czworoboku ulic: Zacisze, Wita Stwosza, Orkana, Grottgera.
Plan z: www.gdansk.gda.pl (Heimstätte dodane).Widok w kierunku ul. Orkana i Noakowskiego. Około 1915 roku.
Ze strony www.eBay.de.K. Grentzenberg. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


E. Petrusch. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Petrusch. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Petrusch. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Petrusch. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Petrusch. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Heimstätte 4):
Gibaer, Emma, wdowa (Wwe.).
Petrusch, Eugen, kupiec (Kaufmann).


Petrusch. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Petrusch. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego. Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Petrusch. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedel Petrusch. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980,
str. 66:
(1918-1920) W tym czasie w Oliwie żyła duża grupa Polaków z Poznańskiego, ziemi chełmińskiej, Królestwa Polskiego i innych części kraju. Należeli do niej: [...] doktorowa Łucja Zedlewska z Torunia i wielu innych.
str. 70-71:
(1919) W tydzień po wiecu 6 kwietnia podjęli Niemcy akcję represyjną w stosunku do działaczy oliwskich. Nastąpiły aresztowania i rewizje połączone z pospolitym okradaniem przetrząsanych mieszkań, przeprowadzane przez specjalne oddziały wojskowe na żądanie landrata Ungera. Pierwsza padła ofiarą doktorowa Łucja Zedlewska, mieszkająca przy ul. Heimstätte 4 (dziś Noakowsikiego) z matką, córeczką i służącą. Zedlewską, która była sekretarką na wymienionym wiecu i bibliotekarką biblioteczki Towarzystwa Czytelni Ludowych znajdującej się w jej mieszkaniu, wytypowano na kandydatkę na radnego w Oliwie. W "rewizji" wzięło udział 20 żołnierzy pod dowództwem feldfebla Simona, na którego rozkaz przekopano dokładnie cały ogród, a następnie przeprowadzono drobiazgową rewizję, w mieszkaniu. [...] W prasie podano, że zadenuncjował ją dr Karl Schubert, Generaloberarzt, członek niemieckiego Volksratu. Ofiarami denuncjacji jego i miejscowego kupca Pohla, padło również kilka innych rodzin polskich działaczy. Starkową, podobnie jak Zedlewską, zamknięto w areszcie domowym zakazując jej nawet bis auf Weiteres - wyglądać przez okno.
str. 75:
(1919) Niedługo po tym przedstawieniu, 20 listopada, zorganizowano w sali F. Drzewieckiego jeszcze jeden wieczorek połączony z wystawieniem dwóch przedstawień dziecięcych. Dzieci odegrały obrazek sceniczny "Mały Kościuszko" i komedyjkę "Łakomy Zbyszek". Znane są jedynie dwa nazwiska małych aktorów: dziesięcioletniego Zbyszka Prabuckiego i dwunastoletniej Halinki Zedlewskiej.


Friedel Petrusch. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedel Petrusch. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Eugen Petrusch. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Friedel Petrusch. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Friedel Petrusch. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Frieda Petrusch. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Frieda Petrusch. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Łucja Zedlewska.   Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy, 1980.


Początek strony.