Start  ›  Ulice  ›  Wita Stwosza  ›  Kronprinzenallee 20 ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom mieszkalny ul. Wita Stwosza nr 20. Rok wykonania karty: 1983 (J. Piechowska, K. Zarówna).

W 1909 roku letników przyjmowa³ (Heimstätte): Schäfer (7 osób).


Ul. Wita Stwosza w Oliwie. Fot. z ksi¹¿ki wydanej w 1911 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Hans Grünewald. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Budynek nr 20 przy ul. Wita Stwosza w Oliwie. Widok od ul. Asnuka.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.


Ul. Wita Stwosza pomiêdzy ul. Orkana a Dredowskiego. Po lewej posesje nr 26, 24, 22 i 20.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.Karl Schaefler. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Karl Schaefler. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Schaefler. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Schaefler. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Schaefler. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Schaefler. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Kronprinzenallee 42):
Schaefer, Karl, in¿ynier stoczniowy (Schiffbau-Ingen.).


Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Karl Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Karl Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Heimstatte oko³o 1906 roku.   Zbiory Jerzego Abramowicza.


Heimstätte w czworoboku ulic: Zacisze, Wita Stwosza, Orkana, Grottgera.
Plan z: www.gdansk.gda.pl (Heimstätte dodane).Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Anna Schäfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.