Start  ›  Ulice  ›  Władysława Orkana  ›  Winterbergstraße 10  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Pensjonat - ob. dom mieszkalny ul. Orkana nr 10 / 11. Rok wykonania karty: 1983-1984 (R. Radej, J. Tamulewicz).

W 1909 roku letników przyjmował (Heimstätte): Tschmarke (1 osobę).


Geh. Spetzler. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorsiego.Fragment kolorowanego planu Gdańska (Oliva, Winterbergstraße) z 1933 r.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.
Spetzler (Poznań). Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Spetzler, wdowa. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Spetzler, wdowa. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Spetzler, wdowa. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Spetzler, wdowa. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorsiego.


Boto Forstreuter. Książka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Winterbergstraße 10):
Forstreuter, Boto, rentier.


Forstreuter. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Walter Kienast. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Mirosława Piskorskiego.


Na posesji nr 10 rośnie buk pospolity odmiana czerwona - pomnik przyrody nr 599.

Napis z przed wejścia do budynku, który odkrył pan Leszek Krzynówek w 2007 roku brzmiał:

In Nord und Süd, de Welt is wit.
In Ost und West, tu Hus ist't Best.


Tłumaczenie z www.forum.dawnygdansk.pl (danzijer):

Na północy i południu świat jest szeroki
Na wsch. i zach. twój dom jest najlepszy


Niestety z braku tolerancji musiał z powrotem zostać zamalowany.

Zobacz równiez kilka fotografii napisu z 2007 roku. 


Sentencja chwaląca dom. Fot. z 2007 roku.   Fot. Leszek Krzynówek.


Przywrócony poprzedni stan napisu. Fot. z 22.06.2008 roku.
Ze strony: www.forum.dawnygdansk.pl (Fazi).Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Boto Forstreuter. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.