Start  ›  Ulice  ›  Władysława Orkana  ›  Winterbergstraße 4  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Orkana nr 4. Rok wykonania karty: 1983-1984 (R. Radej, J. Tamulewicz).

W 1909 roku letników przyjmowali (Heimstätte): Bauer (12 osób), Petrusch (1 osobę) i Stumm (12 osób).

Przypuszczalna lokalizacja budynków przy ul. Orkana w 1910 roku (wówczas osiedle Heimstätte) nałożona na aktualny plan.


Heimstatte około 1906 roku.   Zbiory Jerzego Abramowicza.


Heimstätte w czworoboku ulic: Zacisze, Wita Stwosza, Orkana, Grottgera.
Plan z: www.gdansk.gda.pl (Heimstätte dodane).Widok w kierunku ul. Orkana i Noakowskiego. Około 1915 roku.
Ze strony www.eBay.de.Fragment kolorowanego planu Gdańska (Oliva, Winterbergstraße) z 1933 r.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.Tabliczka z drzwi wejściowych do mieszkania Fritza Wachsmutha.
Przekazał Sylwester Rutkowski.P. Sylwester Rutkowski podaje datę budowy domu 1910.


Wilh. Bauer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


W. Bauer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Bauer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Bauer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.


Bauer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.Bauer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Bauer. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zestawienie: Heimstatte. DawnaOliwa.pl.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Winterbergstraße 4):
Bauer, Helene, nauczycielka (Lehrerin).
Bauer, Wilhelm, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.).


Specht. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ferdin. Specht. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ferdin. Specht. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alois Höcherl. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ferdin. Specht. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fritz Wachsmuth. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fritz Wachsmuth. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fritz Wachsmuth. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Carl Brandt. Wachsmuth. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Alois Höcherl. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fritz Wachsmuth. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fritz Wachsmuth. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fritz Wachsmuth. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Carl Brandt. Wachsmuth. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.