Start  ›  Ulice  ›  Obrońcow Westerplatte  ›  Georgstraße 24  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Obrońców Westerplatte nr 24. Rok wykonania karty: 1983 (Sz. Radziwiłowicz).


Budynek nr 24 przy ul. Obrońców Westerplatte w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.Klein. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Marie Bahl - 1913Reinhold Bahl (ur. 1869 - zm. 1945):
1914-1916 - Georgstraße 24 (Obrońców Westerplatte)
1920-1929 - Danziger Straße 48 (Grunwaldzka 494)
1931-1933 - Pommersche Straße 164 (Grunwaldzka 494)
1934-1942 - Bachstraße 15 (Subisława)

Zobacz:
Wszystkie mieszkania Reinholda Bahla, gdanskstrefa.com
Bahl Reinhold, Gedanopedia.pl


Reinhold Bahl. Anons z około 1915 roku.   Dwumiesięcznik 30 dni.


Reinhold Bahl. Pejzaz oliwski. 1922 rok.   Internet: gdanskstrefa.com.


Reinhold Bahl. Park Oliwski. 1928 rok.   Internet: www.gedanopedia.pl.


Reinhold Bahl. Park Oliwski. 1935 rok.   Internet: www.allegro.pl.


Reinhold Bahl. Gdańsk. Długie Pobrzeże. 1942 rok.   Internet.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marks. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marks. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marks. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marks. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Georgstraße 24):
Breyer, Albert, emeryt (Pensionär).
Eicke, Siegfr., student.
Fast, Walter, właściciel młyna (Hammerwerksbesiber).
Heyn, Auguste, wdowa (Wwe.).
Klein, Friedrich, Leitungs-Aufsleher.
Linke, Lui, starszy sekretarz (Obersekretär).
Rahn, Franz, agent (Angest).
Reckling, Ewald, agent.
Rogorsch, Eugen, starszy sekretarz, urzędnik (Standesbeamter - Obersesretär).
Schüder, Adolf, inżynier (Ing.).
Sentpiel, Morit, rolnik (Landwirt).
Setzke, Ida, rentierka (Rentiere).
Tornnczuk, Theofil, czeladnik krawiecki (Schneidergeselle).
v. Paulitz, Gertrud, utrzymanie prywatne (Privatiere).
v. Paulitz, Hedwig, utrzymanie prywatne (Privatiere).
Wisniewski, Johann, krojczy (Schneider).
Zeißmann, Frit, Eisenbahnkassenvorsteher.
Zeißmann, Willy, kupiec (Kaufmann).


Dieck. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Waldem. Dieck. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Waldem. Dieck. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Waldem. Dieck. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Waldem. Dieck. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Waldem. Dieck. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Waldem. Dieck. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wolfgang Dieck. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.Wolfgang Dieck. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Waldem. Dieck. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Waldem. Dieck. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wolfgang Dieck. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wolfgang Dieck. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Wolfgang Dieck. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.