Start  ›  Ulice  ›  Władysława Orkana  ›  Winterbergstraße 9  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Orkana nr 9. Rok wykonania karty: 1983-1984 (R. Radej, J. Tamulewicz).


Fragment kolorowanego planu Gdańska (Oliva, Winterbergstraße) z 1933 r.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.

Maria Pelczar, Biblioteka Miejska w Gdańsku w latach 1945-1954, BG PAN 2018, str. 50:
Głód książki polskiej, jaki od początku dawał się we znaki polskiej ludności Wybrzeża, zarówno tej przybywającej z pozostałych terenów Polski, jak również tej zamieszkującej w Gdańsku przed wojną, zmusił Bibliotekę Miejską, mimo głównej troski o zabezpieczenie księgozbiorów naukowych, do organizowania publicznych wypożyczalni książek beletrystycznych i popularno-naukowych. Już w czerwcu 1945 roku rozpoczęła swą działalność wypożyczalnia w Oliwie w domu przy ul. Orkana 9 (oficjalnie otwarta 22 lipca). Wyodrębniono dla niej 1500 woluminów polskich dzieł beletrystycznych, pochodzących z księgozbiorów zabezpieczonych i darów od osób prywatnych.


Zbiory Biblioteki Oliwskiej, ul. Opata Jacka Rybińskiego nr 9.

Bibliotekarz Gdański, 1975 rok:
Otwarcie wypożyczalni w Oliwie przy ul. Grottgera 12, pierwszej na terenie wyzwolonego Gdańska, nastąpiło 22 lipca 1945 roku łącznie z otwarciem Klubu Pracowników Zarządu Miejskiego.
Wypożyczalnia była ogólnie dostępna, czynna rano i po południu. Warunki lokalowe były dobre, nawet zabezpieczono opał na zimę. Niestety, jesienią lokal klubu został zabrany i wypożyczalnia przeniosła się do jednego pokoju przy ul. Orkana 9, który był bez szyb i ogrzewania. Tak przetrwano zimę 1945/46. Początkowo pracowałam sama, a w roku 1947 - 17 kwietnia przyszła do pomocy kol. Stanisława Michowicz, która później samodzielnie prowadziła tę placówkę.Miejska Wypożyczalnia Książek. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Böse. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boese. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boese. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Boese. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miroslawa Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Winterbergstraße 9):
Boese, Hulda, właścicielka domu (Hausbesißerin).
Boese, Elisabeth, Konzertsängerin.


Hulda Boese. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hulda Böse. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hulda Böse. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hulda Böse. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hulda Boese. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hulda Boese. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hulda Boese. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hulda Boese. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hulda Boese. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hulda Boese. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Hulda Boese. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Hulda Boese. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hulda Boese. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Hulda Boese. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.