Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Zestawienie zmiany numeracji ul. Polanki  ›

Poni¿sze zestawienie przedstawia przypuszczaln¹ zmianê numeracji ul. Pelonker Straße (Polanki), która nast¹pi³a pomiêdzy 1911 (ksi¹¿ka telefoniczna) a 1913 rokiem (ksi¹¿ka adresowa).


1909 W³aœciciel 1910 W³aœciciel 1913 W³aœciciel
- - - - 1 Haupt
3 Kretscher 3 Kretscher 2 Jeszewski
4, 4a, 4b Knop 4, 4a Knop 3, 3a, 3b Knop
5 Saltzmann 5 Saltzmann 4 Saltzmann
6 Baustelle 6 Baustelle, Saltzmann 5 Saltzmann
7 Saltzmann 7 Saltzmann 6 Saltzmann
8, 8a Schubert 8, 8a Schubert 7, 7a Wichmann
9 Schultz 9 Schultz 8 Schultz
10 Schultz 10 Schultz 9 Schultz
11 Meyer & Gelhorn 11 Meyer & Gelhorn 10 Meyer & Gelhorn
12, 12a Meyer & Gelhorn, Studti12, 12a Meyer & Gelhorn, Studti 11 Studti
13, 14 Tavernier 13, 14 Tavernier 12 Tavernier
15 Tavernier 15 Tavernier 13 Tavernier
16 Tavernier 16 Tavernier 14 Tavernier
Valla AmalienhofSchondorff Valla AmalienhofSchondorff 19 Schondorff
Villa Hildegard Simson Villa Hildegard Simson 33 Simson
Villa Lindenhof Simson 35 Holzrichter
Villa StresewskiStresewski Villa StresewskiStresewski 37 Stresewski
27 Magistrat Danzig 27 Magistrat Danzig 49 Kinder und Waisenhaus
28 Löber 28 Löber 50 Löber
29, 30 Löber 29, 30 Löber 51 Löber
31, 32 Löber 31, 32 Löber 52 Löber
33 Wittkowski 33 Wittkowski 54 Wittkowski
34 Römer 34 Römer 55 Römer
35, 36 Römer 35, 36 Römer 56 Römer
37 Lipkowski 37 Lipkowski 57 Römer
38 Lipkowski 38, 38a Lipkowski 58 Lipkowski
--- --- --- --- --- ---
Dwór V Höcherl Dwór V Höcherl 117 Höcherl
Dwór IV Prochnow Dwór IV Landesversicherungsanst. 121 Landesversicherungsanst.
Dwór III Magistrat Danig Dwór III Magistrat Danig 122 Stadtgemeinde Danzig
Dwór II Magistrat Danzig Dwór II Stadtgemeinde Danzig 124 Armenanstat
Dwór I - 1 Höcherl Dwór I - 1 Höcherl 125 Höcherl
Dwór I - 2 Eichstaedt Dwór I - 2, 2a Eichstaedt 126, 126a Eichstädt
Dwór I - 3 Eichstädt Dwór I - 3 Eichstädt 127 Eichstädt
Dwór I - 4 Theuerkauff Dwór I - 4 Theuerkauff 128 Theuerkauff
Dwór I - 5 Danneil Dwór I - 5 Danneil 129 Gemeinde Oliva
Dwór I - 6-8 Baustellen Dwór I - 6-8 Baustellen 130 Baustellen
Dwór I - 6-8 Baustellen Dwór I - 6-8 Baustellen 131 Baustellen
Dwór I - 9, 9a Preuß Dwór I - 9, 9a Preuß 132/132a Preuß
Dwór I - 10, 10aPreuß Dwór I - 10, 10aPreuß 133/133a Preuß
2 Langkowski 2 Langkowski 134 Langkowski
1 Schimski 1 Schimski 135 SchimskiWypis mieszkañców budynków znajduj¹cych siê na terenie przynale¿nym do Dworu I z ksi¹g adresowych wydanych w 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903, 1909 oraz 1910 roku. Dodano mieszkañców ul. Pelonker Straße 125-135 z 1913 roku.

Albrecht, A., Arb. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1901

Albrecht, A., Arb. Pelonken, 1. Hof. 10. 1902

Albrecht. A., Arb. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903

Albrecht, Arb. Pelonker Straße 126a. 1913

Albrecht, P., Arb. Pelonken, 1. Hof. 2. 1909

Albrecht, P., Bauarbeiter. Pelonken, 1. Hof. 2a. 1910Bartikowski, Emma, panna, Pelonken, Dwór I. 15. 1899Bauer, F., Kontoristin. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Bauer, A., Kontoristin. Pelonken, 1. Hof. 10. 1910

Bauer, Kontoristin. Pelonker Straße 133. 1913

Bauer, K., Verkäufern. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Bauer, K., Verkäuf. Pelonken, 1. Hof. 10. 1910

Bauer, Schneiderint. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903

Bauer, Verfäuferint. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903

Bauer, Ww. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903

Bauer, E., Wwe. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Bauer, E., Wwe. Pelonken, 1. Hof. 10. 1910

Bauer, Ww. Pelonker Straße 133. 1913Bernet, Rentier. Pelonker Straße 135. 1913Beyer, S., Rentier. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1901

Beyer, M., Rentiere. Pelonken, 1. Hof. 3. 1909

Beyer, M., Rentiere. Pelonken, 1. Hof. 3. 1910Bigus, F., Maurerges. Pelonken, 1. Hof. 10. 1902

Bigns, Maurergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1903

Bigus, F., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909

Bigus, F., Maurergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910

Bigus, Maurer. Pelonker Straße 132a. 1913Block, Ww. Pelonker Straße 129. 1913Boehnke, Lehrer-Ww. Pelonker Straße 127. 1913Bogel, A., Ww. Pelonken, 1. Hof. 5. 1902Busch, Amalie, geb. Koenig Wirthin. Pelonken, I Hof. 5. 1987

Busch, Amalie, geb. Koenig, Wirthin. Pelonken, I Hof. 5. 1898

Busch, A., Wirthin. Pelonken, 1. Hof. 9. 1901

Busch, Wirtin. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903

Busch, A., Rentenempfängerin. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Busch, A., Rentenempfängerin. Pelonken, 1. Hof. 10. 1910

Busch, Ww. Pelonker Straße 133. 1913Czibrowski, L., Schlosser. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910

Czibrowski, Schlosser. Pelonker Straße 132a. 1913Damus, S., Frl. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1902

Damus, Rentiere. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1903Danneil, Friedrich, w³aœciciel †, Pelonken, Dwór I. 5. 1899

Danneil, F. W., pens. Chausseeaufseher. E. Pelonken, 1. Hof. 5. 1901

Danneil, Auff. a. D., E. Pelonken, 1. Hof. 5. 1902

Danneil, Chausseeaufseher. E. Pelonken, 1. Hof. 5. 1903

Danneil, F., (E). Pelonken, 1. Hof. 5. 1909

Danneil, F.,Chausseeaufseher a. D. Pelonken, 1. Hof. 5. 1909

Danneil, F., Chausseeaufseher a. D., (E). Pelonken, 1. Hof. 5. 1910

Danneil, Chausseeaufseher a. D. Pelonker Straße 129. 1913Dein, R., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2a. 1901

Dein, R., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2a. 1902

Dein, Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2. 1903Dellki, M., Maurerges. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1901

Delke, Maurergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903

Delke, M., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Delke, M., Maurerg. Pelonken, 1. Hof. 10a. 1910

Delke, Maurer. Pelonker Straße 133a. 1913

Dellki, M., Ww. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1901

Dellki, M., Ww. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1902

Delke, Ww. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903

Dellki, Schuhmacherm. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1902

Dellki, Schuhmacherm. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903Drewa, Privatiere. Pelonker Straße 132a. 1913Duckfeint, Gasmeister. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903Eichstaedt, O., Frau, E (3). Pelonken, 1. Hof. 2, 2a u. 3. 1901

Eichstaedt, O., Frau, E. Pelonken, 1. Hof. 3. 1901

Eichstaedt, O., Rentiere, E (3). Pelonken, 1. Hof. 2. 1902

Eichstaedt, O., Rentiere, E (3). Pelonken, 1. Hof. 2a. 1902

Eichstaedt, O., Rentiere, E. Pelonken, 1. Hof. 3. 1902

Eichstaedt, K., Rentier. Pelonken, 1. Hof. 3. 1901

Eichstaedt, K., Rentier. Pelonken, 1. Hof. 3. 1902

Eichstaedt, Rentier, E (3). Pelonken, 1. Hof. 2-3. 1903

Eichstaedt, Rentier, E. Pelonken, 1. Hof. 3. 1903

Eichstaedt, K., (E). Pelonken, 1. Hof. 2. 1909

Eichstaedt, K., (E). Pelonken, 1. Hof. 3. 1909

Eichstaedt, K., Rentier. Pelonken, 1. Hof. 3. 1909

Eichstaedt, K., Rentier, (E). Pelonken, 1. Hof. 2. 1910

Eichstaedt, K., Rentier, (E). Pelonken, 1. Hof. 2a. 1910

Eichstaedt, K., Rentier, (E). Pelonken, 1. Hof. 3. 1910

Eichstaedt, K., Rentier. Pelonken, 1. Hof. 3. 1910

Eichstaedt, Rentier. E (127). Pelonker Straße 126, 126a, 127 . 1913

Eichstaedt, Rentier. E. Pelonker Straße 127. 1913Eisenschmidt, R , Lehrer. Pelonken, 1. Hof. 3. 1901

Eisenschmidt, R., Lehrer. Pelonken, 1. Hof. 3. 1902

Eisenschmidt, R., Lehrer. Pelonken, 1. Hof. 3. 1903Fabricius, Lehrerin. Pelonker Straße 135. 1913Fedder, G., Lohnschr. Pelonken, 1. Hof. 9. 1909

Fedder, G., Lohnschreiber b. d. Kaiserl. Werft. Pelonken, 1. Hof. 9. 1910

Fedder, Lohnschreiber. Pelonker Straße 132. 1913Feistner, Gärtner. Pelonker Straße 134. 1913Feldner, Kfm. Pelonker Straße 135. 1913Gardemin, F., Rentier. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1902Gehrke, St., Briefträg. Pelonken, 1. Hof. 10a. 1910Gemeinde Oliva. E. Pelonker Straße 129. 1913Gengstock, A., Arb. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909

Gengstock, A., Wwe. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909Goering, A., Fräulein. Pelonken, 1. Hof. 3. 1909Grönkowski, August, Pensionair. Pelonken, I Hof. 4. 1987Gugath, B., Lagervw. Pelonken, 1. Hof. 4. 1909Gutsche, A., Wwe. Pelonken, 1. Hof. 4. 1910Gutzmann, A., Handlungsgeh. Pelonken, 1. Hof. 4. 1909

Gutzmann, M., Wwe. Pelonken, 1. Hof. 4. 1909

Gutzmann, M., Wwe. Pelonken, 1. Hof. 4. 1910

Gutzmann, Chausseeaufseher-Ww. Pelonker Straße 128. 1913Haase, H., Hausbesitzer. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1901Hammer, G., Malergehille. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910Hebel, R., Bauarb. Pelonken, 1. Hof. 2a. 1910Hein, Gütsbesik. Frau. Pelonken, 1. Hof. 5. 1903Helfrich, W., Tischler. Pelonken, 1. Hof. 5. 1910Henker, pens. Förster. E. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1901

Henker, Förster a. D., E. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1902

Henker, Förster a. D., E. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1903Höcherl, Aloys, Pelonken, 1. Hof. 1. 1897

Höcherl, Aloys, Rentier. Pelonken, 1. Hof. 1. 1898

Höcherl, A., Rentier. †. E. Pelonken, 1. Hof. 1. 1899

Höcherl, A., Rentier. E. Pelonken, 1. Hof. 1. 1901

Höcherl, A., Rentier, E. Pelonken, 1. Hof. 1. 1902

Höcherl, A., Rentier. E. Pelonken, 1. Hof. 1. 1903

Höcherl, A., (E). Pelonken, 1. Hof. 1. 1909

Höcherl, A., Rentier. Pelonken, 1. Hof. 1. 1909

Höcherl, A., Rentier, (E). Pelonken, 1. Hof. 1. 1910

Höcherl, Rentier. E. Pelonker Straße 125. 1913Horn, Julius, Förster a. D. Pelonken, I Hof. 4. 1898

Horn, Julius, leœniczy w stanie spoczynku, Pelonken, Dwór I. 3. 1899

Horn, E., Förfterfran. Pelonken, 1. Hof. 3. 1901

Horn, A., Frl., Schneiderinnen. Pelonken, 1. Hof. 3. 1902

Horn, A., Schneiderin. Pelonken, 1. Hof. 2. 1909

Horn, A., Schneiderin. Pelonken, 1. Hof. 2. 1910

Horn, H., Frl., Schneiderinnen. Pelonken, 1. Hof. 3. 1902

Horn, Hulda, Rentenempfängerin. Pelonken, 1. Hof. 2. 1909

Horn, H., Wwe. Pelonken, 1. Hof. 2. 1910

Horn, M., Frl., Schneiderinnen. Pelonken, 1. Hof. 3. 1902

Horn, M., Schneiderin. Pelonken, 1. Hof. 2. 1909

Horn, M., Schneiderin. Pelonken, 1. Hof. 2. 1910

Horn, Schneiderin. Pelonker Straße 126. 1913Jaroschewski, Albert, Maurer. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909

Jaroschewski, A., Maurergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910

Jaroschewski, August, Maurer. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909

Jaroschewski, Aug., Maurergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910

Jaroschewski, Maurer. Pelonker Straße 126a. 1913

Jaroschewski, Maurer. Pelonker Straße 133a. 1913Jaschinski, Zimmerges. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1902

Jaschinski, Zimmerges. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1903Kersten, Rentier. Pelonker Straße 135. 1913Kienapfel, F., Arb. Pelonken, 1. Hof. 1. 1909Klein, Korbmacher. Pelonker Straße 133a. 1913Knorr, O., Maler. Pelonken, 1. Hof. 2. 1909Kopitzki, Veronica, geb. Weichbrodt. Pelonken, I Hof. 5. 1987

Kopitzki, Veronika, geb. Weichbrodt. Pelonken, I Hof. 5. 1898

Kopitzki, Veronika, z domu Weichbrot, wdowa, Pelonken, Dwór I. 9. 1899

Kopitzki, Carl, Maurer. Pelonken, I Hof. 6. 1987

Kopitzki, Carl, Maurer. Pelonken, I Hof. 6. 1898

Kopitzki, B., Ww. Pelonken, 1. Hof. 10. 1901

Kopitzki, F., Arb. Pelonken, 1. Hof. 2. 1909

Kopitzki, K., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2. 1909

Kopitzki, K., Rentenempfängerin. Pelonken, 1. Hof. 2. 1910

Kopitzki, Invalide. Pelonker Straße 126. 1913

Kopitzki, R., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2. 1901

Kopitzki, R., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2. 1902

Kopitzki, Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2. 1903Kornjewski, Gefangenaufseher-Ww. Pelonker Straße 128Koscheike, R., Sattler. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1902

Koscheike, R., Sattler. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909Krebs, A., Gerichtsdiener a. D. Pelonken, 1. Hof. 5. 1909Kreft, A., Stellmach. Pelonken, 1. Hof. 9. 1909

Kreft, A., Stellmacher. Pelonken, 1. Hof. 9. 1910Krieg, Rentiere. Pelonker Straße 135. 1913Krußikowski, Amalie, geb. Schlicht. Pelonken, I Hof. 5. 1987

Krußikowski, Amalie, geb. Schlicht. Pelonken, I Hof. 5. 1898Kruyt, J., Ww. Pelonken, 1. Hof. 4. 1901Kuhlmann, M., Maurergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910

Kuhlmann, Maurer. Pelonker Straße 132a. 1913Kulling, Ww. Pelonker Straße 132. 1913Ladzig, Olga, geb. Berschau, Ww., Rentiere. Pelonken, I Hof. 4. 1898

Ladzig, Olga, z.d. Perschau, wdowa, rentier, w³aœcicielka †, Pelonken, Dwór I. 3. 1899Langkowski, Glasermstr. E. Pelonker Straße 134. 1913Liedtke, A., Stütze. Pelonken, 1. Hof. 1. 1901Malek, J., Arb. Pelonken, 1. Hof. 1. 1901

Malek, J., Gärtner. Pelonken, 1. Hof. 1. 1902

Malek, J., Gärtner. Pelonken, 1. Hof. 1. 1903

Malek, Rentnerin. Pelonker Straße 135. 1913Meirohnke, Johann, Maurer. Pelonken, I Hof. 3. 1987

Meirohnke, Johann, Maurer. Pelonken, I Hof. 3. 1898

Meirohnke, S., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2a. 1901

Meironke, J., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2a. 1902

Meironke, Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2. 1903

Meironke, Johannes, Maurerpolier. Pelonken, 1. Hof. 2. 1909

Meironke, J., Maurergeselle. Pelonken, 1. Hof. 2a. 1910

Meironke, F., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 2. 1902

Meironke, Zimmerm. Pelonken, 1. Hof. 2. 1903Moews, L., Arb. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1902Müller, H, Eisenbahn Expeditions-Vorst. E. Pelonken, 1. Hof. 4. 1901

Müller, Vorsteh. a. D., E. Pelonken, 1. Hof. 4. 1902

Müller, Gilter - Erpe ditions-Vorst. a. D. Pelonken, 1. Hof. 3. 1903Nitsch, Büchsenm. a. D. Pelonken, 1. Hof. 4. 1902Noetzel, Ww. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1903Ohl, Johann, inv. Inspektor. Pelonken, I Hof. 9. 1898

Ohl, Johann, invalida, Pelonken, Dwór I. 9. 1899

Ohl, J., Ww. Pelonken, 1. Hof. 10. 1901

Ohl, J., Ww. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1902Oltersdorff, Landschaftsgärtner. Pelonker Straße 134. 1913Pahnke, L., Rentiere. Pelonken, 1. Hof. 4. 1909

Pahnke, L., Wwe. Pelonken, 1. Hof. 4. 1910Pecka, Franz, Alb., Militairanwärt. Pelonken, I Hof. 5. 1987Piechowski, K., Töpf. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909Pioch, F., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909Posanski, M., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 9. 1902

Posanski, Maurerges. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903Preuß, Heinrich, Eigenthümer, Ehefrau Hebamnte. Pelonken, I Hof. 6. 1987

Preuß, Heinrich, Eigenthümer, (Frau Hebamme). Pelonken, I Hof. 6. 1898

Preuß, Heinrich, w³aœciciel †, Pelonken, Dwór I. 9. 1899

Preuß, Heinrich., E (9). Pelonken, 1. Hof. 9, 9a u. 10. 1901

Preuß, Heinrich., E. Pelonken, 1. Hof. 9. 1901

Preuß, Karl, Töpferges. Pelonken, 1. Hof. 9. 1901

Preuß, Heinrich., E. Pelonken, 1. Hof. 9. 1902

Preuß, Heinrich., E (9). Pelonken, 1. Hof. 9a. 1902

Preuß, Heinrich., E (9). Pelonken, 1. Hof. 9b. 1902

Preuß, Heinrich., E (9). Pelonken, 1. Hof. 10. 1902

Preuß, Salzpacker, E. Pelonken, 1. Hof. 9, 9 a/b, 10. 1903

Preuß, Töpfergefelle. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903

Preuß, Hebamme. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903

Preuß, H., (E). Pelonken, 1. Hof. 9. 1909

Preuß, H., Eigent. Pelonken, 1. Hof. 9. 1909

Preuß, H., (E). Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909

Preuß, H., (E). Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Preuß, H., Eigentümer, (E). Pelonken, 1. Hof. 9. 1910

Preuß, H., Töpferg. Pelonken, 1. Hof. 9. 1910

Preuß, H., Eigentümer, (E). Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910

Preuß, H., Eigentümer, (E). Pelonken, 1. Hof. 10. 1910

Preuß, H., Eigentümer, (E). Pelonken, 1. Hof. 10a. 1910

Preuß, Heinr. E (132). Pelonker Straße 132, 132a, 133, 133a. 1913

Preuß, Heinr. E. Pelonker Straße 132. 1913Priem, Adolph, leœniczy, Pelonken, Dwór I. 5. 1899

Priem, A., Förster a. D. Pelonken, 1. Hof. 5. 1901Reyer, J., Zimmergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1901

Reyer, J., Zimmergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1902

Reyer, J., Zimmergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903

Reyer, J., Zimmerer. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Reyer, A., Maler. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Reyer, J., Zimmergeselle. Pelonken, 1. Hof. 10a. 1910

Reyer, A., Malergehille. Pelonken, 1. Hof. 10a. 1910

Reyer, J., Zimmerer. Pelonker Straße 133a. 1913

Reyer, R., Zimmerer. Pelonker Straße 133a. 1913

Reyer, Maler. Pelonker Straße 133a. 1913

Reyer, Tapezier. Pelonker Straße 133a. 1913Retzke, Sophie, z domu Brückner, wdowa, Pelonken, Dwór I. 3. 1899

Retzke, Zimmerer. Pelonker Straße 132a. 1913Richert, A., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909

Richert, A., Maurerg. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910Rietschek, M., Bahnsteigschaffner. Pelonken, 1. Hof. 10a. 1910Rischek, Leo, zwrotniczy, Pelonken, Dwór I. 9. 1899Roscheike, Sattler. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1903Rust, E., Ww. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1901

Rust, E., Ww. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1902

Rust, Ww., Rentiere. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1903Rutz, B., Zimmerges. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1902

Rutz, Zimmergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1903Ryczek, Hilfsweichenst. Pelonken, 1. Hof. 9. 1901

Ryczek, Weichensteller. Pelonken, 1. Hof. 9. 1901

Ryczek, Hilfsweichenst. Pelonken, 1. Hof. 10. 1902

Ryczek, M., Ww. Pelonken, 1. Hof. 9. 1902

Ryczek, Hilfsweichenst. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903

Ryczek, Sattlergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903

Ryczek, Ww. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903

Ryczek, M., Hilfsbahnsteigschaffn. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909Salolga, E., Ww. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1901Sardemin, Rentier. Pelonken, 1. Hof. 4a. 1903Satura, E., Malergehille. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910Scherlies, Seichenstell. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903Scherrelies, Ch.,Rent. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Scherrelies, C., Rentier. Pelonken, 1. Hof. 10. 1910

Scherrelies, Rentier. Pelonker Straße 133Schibjerowski, Hermann, czeladnik ciesielski, Pelonken, Dwór I. 9. 1899

Schibjerowski, H., Zinnergeselle. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1901Schimsti, Friedr. E. Pelonker Straße 135. 1913

Schimsti, Wilhelmine. E. Pelonker Straße 135. 1913Schlagowski, Schmied. Pelonker Straße 132a. 1913

Schlagowski, Zimmerer. Pelonker Straße 132a. 1913Schubath, M., Wwe. Pelonken, 1. Hof. 4. 1909Schulz, Carl, Schmied. Pelonken, I Hof. 2. 1987

Schulz, Karl, Schmied. Pelonken, I Hof. 2. 1898

Schuiz, Karl, Schmied. Pelonken, 1. Hof. 2. 1901

Schulz, K., pens. Kgl. Hegemstr. Pelonken, 1. Hof. 4. 1910Schurowski, F., Arb. Pelonken, 1. Hof. 2. 1909

Schurawski, Invalide. Pelonker Straße 126a. 1913Selinski, G., Arb. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1909

Selinski, G., Arb. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910Sellke, J., Arb. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1902

Sellke, Arb. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1903

Sellke, Arb. Pelonker Straße 132. 1913Sengstock, E., Arb. Pelonken, 1. Hof. 9a. 1910Seumenicht, Essenzenfabrikant. Pelonker Straße 135. 1913Sielska, Anna, Schneiderin. Pelonken, 1. Hof. 9. 1909Skotzki, Johann, Seefahrer. Pelonken, I Hof. 5. 1987

Skotzki, Johann, Seefahrer. Pelonken, I Hof. 5. 1898

Skotzki, Johann, marynarz, Pelonken, Dwór I. 9. 1899

Skotzki, Johann, Seefahrer. Pelonken, 1. Hof. 10. 1901

Skotzki, Johann, Seefahrer. Pelonken, 1. Hof. 10. 1902

Skotzki, Johann, Seefahrer. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903Stephan, Aug., geb. Lewrenz, Ww. Pelonken, I Hof. 5. 1987

Stephan, Aug., geb. Lewrenz, Ww. Pelonken, I Hof. 5. 1898Stotzki, J., Seefahrer. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Stotzki, J., Seefahrer. Pelonken, 1. Hof. 10. 1910

Stotzki, Seefahrer. Pelonker Straße 133. 1913

Stotzki, P., Maurergs. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Stotzki, R., Zimmergs. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Stotzki, P., Maurerg. Pelonken, 1. Hof. 10. 1910Tavernier, Gustav, mistrz stolarstwa †, Pelonken, Dwór I. 15. 1899Theuerkauff, L., (E). Pelonken, 1. Hof. 4. 1909

Theuerkauff, L., Eigentümer. Pelonken, 1. Hof. 4. 1909

Theuerkauff, Marie, Rentiere. Pelonken, 1. Hof. 4. 1909

Theuerkauff, L., Hausbesitzer, (E). Pelonken, 1. Hof. 4. 1910

Theuerkauff, Marg. E. Pelonker Straße 128Vogel, Gutbesitz. Ww. Pelonken, 1. Hof. 5. 1903Wach, Hermann, pens. Grenzaufseher. Pelonken, I Hof. 5. 1987

Wach, Hermann, pens. Grenzaufs. Pelonken, I Hof. 5. 1898

Wach, Hermann, emerytowany pracownik stra¿y granicznej, Pelonken, Dwór I. 9. 1899

Wach, H., Pensionär. Pelonken, 1. Hof. 9. 1901

Wach, Steuerauff. a. D. Pelonken, 1. Hof. 9. 1902

Wach, Steuerbeamter. Pelonken, 1. Hof. 9. 1903Weber, H., Stüße. Pelonken, 1. Hof. 1. 1909

Weber, H., Stüße. Pelonken, 1. Hof. 1. 1910Weißkopf, Ww. Pelonker Straße 134. 1913Weist, Carl, Händler. Pelonken, I Hof. 5. 1987

Weist, Karl, Händler. Pelonken, I Hof. 5. 1898

Weist, Karl, handlarz, Pelonken, Dwór I. 9. 1899

Weist, Karl, Händler. Pelonken, 1. Hof. 10. 1901

Weist, Carl, Händler. Pelonken, 1. Hof. 10. 1902

Weist, H., Schneiderin. Pelonken, 1. Hof. 10. 1901

Weist, M., Plätterin. Pelonken, 1. Hof. 10. 1901

Weist. O., Maurer. Pelonken, 1. Hof. 10. 1901

Weist, Arb. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903

Weist, Handelsman. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903

Weist, Schneiderin. Pelonken, 1. Hof. 9b. 1903

Weist, Hulda, Schneid. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Weist, O., Händler. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Weist, O., Arb. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Weist, O., Invalide. Pelonken, 1. Hof. 2. 1910Wendt, Johann, Mühlenwerkf. Pelonken, I Hof. 3. 1987

Wendt, Johann, Mühlenwerkf. Pelonken, I Hof. 3. 1898Wiese, Bertha, geb. Vogt, Lehrerw. Pelonken, I Hof. 6. 1987Witt, Invalide. Pelonker Straße 133. 1913Woehn, H., Bernsteindrechsler. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909

Woehn, K., Schneid. Pelonken, 1. Hof. 10. 1909Wölm, K., Schneider. Pelonken, 1. Hof. 10. 1910Wroblewski, M. Ww. Pelonken, 1. Hof. 3. 1909

Wroblewski, M., Lehrerwwe. Pelonken, 1. Hof. 3. 1910

Wroblewski, Lehrer-Ww. Pelonker Straße 127Zelewski, Antonie, Wirtschaftsfräul. Pelonken, 1. Hof. 5. 1909

Zelewski, A., Wirtchaftsfräulein. Pelonken, 1. Hof. 5. 1910

Zelewski, Wirtschaftsfräulein. Pelonker Straße 129. 1913

1909:

1910:

1913:

Przypuszczalna zmiana nueracji budynków znajduj¹cych siê na terenie przynale¿nym do Dworu I:

Polanki18971898189919011902190319091910
Dwór 111111111
126 / 126a2, 3, 42, 3, 42, 32, 2a2, 2a222-2a
12733333
12844, 4a4, 4a4a4, 4a4
129555555
1306-86-86-86-86-86-8
1316-86-86-86-86-86-8
132 / 132a5, 65, 699, 9a9, 9a9, 9a9, 9a9, 9a
133 / 133a5, 65, 6, 99109b, 109b10, 10a10, 10a
10-14
1315Wypis mieszkañców domów nr 132-133 znajduj¹cych siê na terenie przynale¿nym do Dworu I z lat 1901-1903:


Pelonken, 1. Hof. 9, 9a, 9b, 10.190119021903

Albrecht, A., Arb. - 9a - 19019a
Albrecht, A., Arb. - 10 - 190210
Albrecht, Arb. - 9b - 19039b

Baner, Verkäuferin. - 9b - 19039b
Bauer, Schneiderin. - 9b - 19039b
Bauer, Ww. - 9b - 19039b

Bigus, F., Maurerges. - 10 - 190210
Bigus, Maurergeselle - 9a - 19039a

Bosanski, Maurerges. - 9 - 19039

Busch, A., Wirtin. - 9 - 19019
Busch, Wirtin. - 9 - 19039

Delke, Manrergeselle - 9 - 1903 9
Delke, Ww. - 9 - 19039

Dellki, M., Maurerges. - 9a - 19019a
Dellki, Schuhmacherm - 9b - 19029b
Dellki, Schuhmacherm - 9b - 19039b
Dellki, M., Ww. - 9a - 19019a
Dellki, M., Ww. - 9a - 19029a

Duckstein, Gasmeister. - 9b - 19039b

Jaschinski, Zimmerges. - 9a - 19039a

Kopitzki, P., Ww. - 10 - 190110

Koscheike, Sattler. - 9a - 19039a

Moews, L., Arb. - 9a - 19029a

Ohl, J., Ww. - 10 - 190110
Ohl, J., Ww. - 9b - 19029b

Posanski, M., Maurer. - 9 - 19029

Preuß, Karl, Töpfergeselle - 9 - 19019
Preuß, Heinrich, Töpfergeselle - 9 - 19019
Preuß, Heinrich. - 9 - 19029
Preuß, Heinrich, Töpfergeselle - 9 - 19039
Preuß, Hebamme - 9- 19039

Reyer, J., Zimmerges. - 9a - 19019a
Reyer, S., Zimmerge. - 9a - 19029a
Reyer, Zimmergeselle - 9 - 19039

Roscheike, R., Sattler. - 9a - 19029a

Rutz, B., Zimmerges. - 9a - 19029a
Rutz, Zimmergeselle - 9a - 1903 9a

Ryczek, U., Ww. - 9 - 19029
Ryczek, Ww. - 9 - 19039
Ryczek, Hilfsweichenst. - 9 - 19019
Ryczek, Hilfsweichenst. - 10 - 190210
Ryczek, Hilfsweichenst. - 9b - 19039b
Ryczek, Weidensteller. - 9 - 19019
Ryczek, Sattlergeselle. - 9 - 19039

Scherlies, Weichenstell. - 9 - 19039

Schibjerowski, Ziminergeselle. - 9a - 19019a

Sellke, I., Arb. - 9a - 19029a
Sellke, Arb. - 9a - 19039a

Skotzki, J., Seefahrer. - 10 - 190110
Skotzki, S., Seefahrer. - 10 - 190210
Skotzki, Seefahrer. - 9b - 19039b

Taschinski, Zimmerges. - 9b - 19029b

Wach, H., Pensionär. - 9 - 19019
Wach, Steuerbeamter a. D. - 9 - 19029
Wach, Steuerbeamter - 9 - 19039

Weist, Hulda, Schneiderin - 10 - 190110
Weist, Schneiderin - 9b - 19039b
Weist, Karl, Händler - 10 - 190110
Weist, C., Händler - 10 - 190210
Weist, Handelsmann - 9b - 19039b
Weist, Minna, Plätterin - 10 - 190110
Weist, Otto., Maurer - 10 - 190110
Weist, Arb. - 9b - 19039b

Pocz¹tek strony.