Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 5  ›

W 1909 roku letników przyjmował: Saltzmann (1 osobę).

F. Mamuszka, J. Stankiewicz, „Oliwa. Dzieje i zabytki”, Gdańsk 1959, str. 96:
Nr 5 - dom wybudowany w 1933 r. przy częściowym wykorzystaniu murów starszego budynku wzniesionego z gotyckiej cegły porozbiórkowej; od północy budynek gospodarczy, ryglowy, wypełnienie z porozbiórkowej cegły gotyckiej, stan zły.


Olga Saltzmann. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.


Plac budowy. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Saltzmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosłąwa Piskorskiego.


Erben Saltzmanns. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Erben Saltzmanns. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erben Saltzmanns. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Walter Drews. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Walter Drews. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Walter Drews. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anton Jendrzejewski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anton Jendrzejewski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anton Jendrzejewski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Anton Jendrzejewski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Anton Jendrzejewski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Anton Jendrzejewski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Anton Jendrzejewski. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.