Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 7  ›


Reprodukacja z www.fotomemoria.pl. Oko³o 1972-1975 roku.
Polanki nr 7.    
www.forum.dawnygdansk.pl.Reprodukacja z www.fotomemoria.pl. Oko³o 1972-1975 roku.
Polanki nr 7.    
www.fotomenoria.pl.Przedsiêbiorstwo Budowlano remontowe PION przy ul. Polanki 7 dzia³aj¹ce w latach 1946-7 (oko³o). Spó³ka, której wspó³w³aœcicielami byli Józef Chodorowski, Rajmund Dobrowolski i Józef Koñczak. W³aœcicielem domu by³ pan Flaszka.   Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska.


Mieszkañcy w 1897 roku:
Pelonker Straße 8. Schimikowski, Jacob, Bäder, Pelonker Straße 8.
Pelonker Straße 8. Westphal, Gustav, Arbeiter, Pelonker Straße 8.
Pelonker Straße 8. Czibrowski, Elisabeth, geb. Zielfe, Rentiere, Pelonker Straße 8.
Pelonker Straße 8a Annolleck, Johann, Arbeiter, Pelonker Straße 8a
Pelonker Straße 8a. Bigus, Martin, Arbeiter, Pelonker Straße 8a.
Pelonker Straße 8a. Lademann, Marie, geb. Seiffert, Pelonker Straße 8a.
Pelonker Straße 8a. Meironke, August, Arbeiter, Pelonker Straße 8a.
Pelonker Straße 8a. Pioch, Franz, Arbeiter, Pelonker Straße 8a.
Pelonker Straße 8a. Roschewski, Wilhelmine, geb. Sdimeckel, Pelonker Straße 8a.
Pelonker Straße 8a. Thoms, Carl, Invalide, Pelonker Straße 8a.
Pelonker Straße 8a. Träder, Theodor, Arbeiter, Pelonker Straße 8a.


Zobacz Theodor Fox:
1899-1916 - ul. Star Rynek Oliwski 1, DawnaOliwa.pl
1910-1915 - ul. Morska 1, DawnaOliwa.pl
1914-1925 - ul. Kapliczna 1, DawnaOliwa.plJos. Wernow. Reklama. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Klempnerei. Heizungsanlagen. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.Przedsiêbiorstwo Budowlane "Pion". Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Kaz. Grzybowski. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Spó³dzielnia Pracy Techniczno-Metalowa "RoldŸwig". Dziennik Ba³tycki z 29 sierpnia 1964 roku. Zbiory Ba³tyckiej Biblioteki Cyfrowej.


Theodor Fox (Köllner Chaussee 25), Ksi¹¿ka adresowa z 1899 r.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.


Paul Schubert. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Schubert. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Jos. Wernow. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 7):
Wichmann, Johann, mistrz kowalski (Schmiedemeister).

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 7a):
Hallmann, Johannes, robotnik (Arbeiter).
Hils, Hermann, robotnik (Arbeiter).
Jobsen, August, robotnik (Arb).
Jobsen, Karl, robotnik (Arb.).
Nötzel, Josef, robotnik (Arbeit).
Nötzel, Therese, robotnik (Arb).
Patock, Josef, robotnik (Arbeiter).
Patock, Paul, robotnik (Arbeiter).
Potrykus, Emil, robotnik (Arbeiter).
Roschemski, Elise, wdowa (Wwe.).
Roschemski, Wilhelmine, wdowa (Witwe).
Schmidt, Marianne, wdowa (Witwe).
Wernow, Josef, mistrz szewski (Schuhmachermstr.).Johannes Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Johannes Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johs. Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.Johs. Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Johannes Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johs. Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johs. Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Johs. Wichmann. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.