Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 10  ›

F. Mamuszka, J. Stankiewicz, „Oliwa. Dzieje i zabytki”, Gdañsk 1959, str. 96:
Nr 10 - dom z 1 po³. XIX w. parterowy, drzwi do mieszkania nr 2 posiada³y klasycyzuj¹c¹ oprawê, niestety, usuniêt¹ w czasie remontu.


Widok z ul. Polaneki w kierunku ul. ¯eromskiego. 1958 rok.
www.StaraOliwa.pl.Mieszkañcy w 1897 roku (numeracja mog³a siê zmieniæ):
Pelonker Straße 10. Albrecht, Adolf, Seemann, Pelonker Straße 10.
Pelonker Straße 10. Felski, Alexander u. Adolf, Brüder, Pelonker Straße 10.
Pelonker Straße 10. Müller, Johann, inval. Arbeiter, Pelonker Straße 10.
Pelonker Straße 10. Pompenie, Carl, Arbeiter, Pelonker Straße 10.
Pelonker Straße 10. Selke, Albertine, geb. Fischer, Pelonker Straße 10.
Pelonker Straße 10. Specht, Julius, Tischler, Pelonker Straße 10.
Pelonker Straße 10a. Davidowski, Theodor, Arbeiter, Pelonker Straße 10a.


Gellhorn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Danzig Bau- und Handelsgesellschaft. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.   Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Danzig Bau- und Handelsgesellschaft. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danzig Bau- und Handelsgesellschaft. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Ruth. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Ruth. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Ruth. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Ruth. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Ruth. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Ruth. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Ruth. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Wilh. Ruth. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Wilh. Ruth. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Wilh. Ruth. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.