Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonken Straße 26  ›


Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory prywatne.Paragon z rozmównicy w Sopocie.
Zbiory prywatne. Po lewej Polanki 124 i po prawej nr 27 a za nim 26.
Początek lat 40 XX wieku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980, str. 67, 68:
Powstanie Rady Ludowej datować można na drugą połowę grudnia 1918 r., 8 stycznia 1919 r. odbyło się bowiem jej kolejne posiedzenie w sali imprezowej hotelu Józefa Galickiego przy ówczesnej ul. Am Schlossgartein 9, to jest w budynku dzisiejszej restauracji "Oliwska", któiry to lokal, wykupiony wtedy z rąk niemieckich, był przez jakiś czas miejscem jej zebrań. Nie jest znany pełny skład rady, wiadomo tylko, iż przewodniczył jej Franciszek Lehmann - kupiec z ul. Polanki 26, zaś jego zastępcą był Józef Przybylski - agent handlowy, czołowy w tym okresie działacz i organizator towarzystw oliwskich. Od początku polska Rada Ludowa natrafiała na liczne trudności stwarzane przez miejscowych szowinistów niemieckich, przede wszystkim przez landrata powiatu Gdańsk-Wyżyny, któremu między innymi, do 1926 r., podlegała Oliwa.

Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory prywatne. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.