Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 36  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Willa ul. Polanki nr 36. Rok wykonania karty: 1983-1984 (J. Tamulewicz, S. Hryniewicz).
Ackerland - grunty rone. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.


Müller. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Wilhelm Müller. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.