Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 52  ›

Otto Loeber - Polanki 50-52.


Mieszkañcy w 1897 roku:
Pelonker Straße 31. Heckendorf, Gustav, Arbeiter, Pelonker Straße 31.

Mieszkañcy w 1897 roku:
Pelonken 32. Pichowski, Josef, inval., Arbeiter, Pelonken 32.
Pelonker Straße 32. Eichholz, Anna, geb. Krause, Pelonker Straße 32.
Pelonker Straße 32. Littwin, August, Arbeiter, Pelonker Straße 32.
Ferdinand Leber. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.
Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 52):
Flemming, Karl, malarz (Maler).
Jantowski, Adolf, pobieraj¹cy rentê inwalidzk¹ (Rentenempfäng.).
Jantowski, Anna, robotnica (Arbeiterin).
Kankowski, Friz, robotnik (Arbeiter).
Kankowski, Heinrich, inwalida (Inv.).
Maleck, Martha, wdowa (Witwe).
Raschewski, Karl, robotnik (Arbeiter).


Otto Löber. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Löber. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.Ferdinand Leber. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Ottilie Löber. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wdowa Löber. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wdowa Löber. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wdowa Löber. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Otto Löber. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Otto Loeber. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.