Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 55  ›

Pelonker Straße 34 (1911)  -›  Pelonker Straße 55 (1913).

Mieszkañcy w 1897 roku (Pelonker Straße 34):
Jobsen, August, Arbeiter. Kummer, Alexander, Arbeiter.

Mieszkañcy w 1898 roku (Pelonker Straße 34):
Jobsen, August, Arb. Kummer, Alexander, Arb.


Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Pelonker Straße) z 1933 roku.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.
Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 55):
Ellwart, Johann, robotnik (Arbeiter).
Kankowski, Karl, robotnik (Arbeiter).
Roemer, Helene, wdowa (Witwe).


Helene Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Römer. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Helene Römer. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.