Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 56  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom czynszowy ul. Polanki nr 56. Rok wykonania karty: 1983-1984 (J. Tamulewicz, S. Hryniewicz).Mieszkañcy w 1897 roku:
Pelonker Straße 35. Brey, Martha, geb. Römer, sep. Frau, Pelonker Straße 35.
Pelonker Straße 35. Römer, Paul, Bäckermeister, Pelonker Straße 35.

Mieszkañcy w 1897 roku:
Pelonker Straße 36. Dampz, Josef jun., Arbeiter, Pelonker Straße 36.
Pelonker Straße 36. Wichert, August, Maurer, Pelonker Straße 36.J. Rozynski. Przetwórstwo warzyw i owoców. Wys³ano 21. 11. 1923 roku.
Przekaza³ Miros³aw Piskorski.

Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 56):
Grundt, Ernst, kupiec (Kaufm).
Sadrinna, Hans, majster w fabryce (Werkmeister).
Witte, Wilhelmine, wdowa (Witwe).

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 56a):
Jantowski, Adolf, robotnik (Arb.).
Plomin, Anton, robotnik (Arbeiter).


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Paul Römer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Helene Roemer. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.