Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 126  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom mieszkalny ul. Polanki nr 126a. Rok wykonania karty: 1991 (J. Labenz, M. Maciakowski).

Pelonken 1 Hof 2/2A (1911)  -›  Pelonker Straße 126/126A (1913).


Po prawej domy przy ul. Polanki 126/126A. Widok z Pacho³ka z 1881 roku.
Ze strony FotoPolska.eu (KC).

Ul. Polanki nr 126 i 126a. Fragment fotografii Dressena z 1893 roku.
Przekaza³ Krzysztof Jakubowski.Na wprost od lewej nr 129, 128 i 127 oraz nr 1 przy ul. Podhalañskiej. Za nim po prawej nr 126/126A. Widok z Pacho³ka. Oko³o 1903 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Oko³o 1905 roku.   Pobrano ze strony www.Bildindex.de.


Mieszkañcy w 1897 roku (Pelonken I Hof 2-4):
Schulz, Carl, Schmied. Wendt, Johann, Mühlenwerff. Meirohnke, Johann, Maurer. Grönkowski, August, Pensionair.

Mieszkañcy w 1898 roku (Pelonken I Hof 2-4):
Schulz, Rarl, Schmied. Meirohnke, Johann, Maurer. Wendt, Johann, Mühlenwerkf. Horn, Julius, Förster a. D. Ladzig, Olga, geb. Berschau, Ww., Rentiere.


Jaroszewski. Bescheinigung über Eintragung eines Sterbefalles wydane 11. 7. 1927 r. (zaœwiadczenie dla celów pochówku).   Zbiory Piotra Le¿yñskiego.


Zobacz:
FB Gra¿ka, "Polanker Promenade", 2022
O. Ladzig. Horn. Reiske. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.
Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 126):
Kopitzki, Karl, murarz (Maurer).
Kopitzki, Kasimir, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe).
Kopitzki, Paul, pracownik budowlany (Bauhilfsarbeiter).Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erich Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Georg Smolinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Georg Lingenau. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Erich Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Georg Smolinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Georg Lingenau. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.