Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 126  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom mieszkalny ul. Polanki nr 126a. Rok wykonania karty: 1991 (J. Labenz, M. Maciakowski).


Ul. Polanki nr 126 i 126a. Fragment fotografii Dressena z 1893 roku.
Przekaza³ Krzysztof Jakubowski.



Mieszkañcy w 1897 roku:
Pelonken, I. Hof 2.Schulz, Carl, Schmied, Pelonken, I. Hof 2.
Pelonken, I. Hof 3.Wendt, Johann, Mühlenwerff. Pelonken, I. Hof 3.
Pelonken, I. Hof 3.Meirohnke, Johann, Maurer, Pelonken, I. Hof 3.
Pelonken, I. Hof 4.Grönkowski, August, Pensionair, Pelonken, I. Hof 4.


Zobacz:
FB Gra¿ka, "Polanker Promenade", 2022







O. Ladzig. Horn. Reiske. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.




Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.



Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.



Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.



Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 126):
Kopitzki, Karl, murarz (Maurer).
Kopitzki, Kasimir, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe).
Kopitzki, Paul, pracownik budowlany (Bauhilfsarbeiter).



Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erich Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Georg Smolinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Georg Lingenau. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.



Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.




Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Erich Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Georg Smolinski. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Georg Lingenau. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.