Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 127  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom mieszkalny ul. Polanki nr 126a. Rok wykonania karty: 1991 (J. Labenz, M. Maciakowski).

Pelonken 1 Hof 3 (1911)  -›  Pelonker Straße 127 (1913).


Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Pelonker Straße) z 1933 roku.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.


Na fotografii Dressena z 1893 roku budynki nr 127-129 nie s¹ jeszcze wybudowane. Budynek nr 127 wybudowano oko³o 1900 roku

Dressen 1893   Przekaza³ Krzysztof Jakubowski.


Na wprost od lewej nr 129 i 128 oraz nr 1 przy ul. Podhalañskiej. Widok z Pacho³ka. Oko³o 1900 roku.   Ze strony www.FotoPolska.eu.


Na wprost od lewej nr 129, 128 i 127 oraz nr 1 przy ul. Podhalañskiej. Widok z Pacho³ka. Oko³o 1903 roku.   Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Oko³o 1905 roku.   Pobrano ze strony www.Bildindex.de.


Od lewej nr 127, 128 i 129. Widok z pocz¹tku XX wieku.
Archiwum www.DawnaOliwa.pl.Fragment ul. Polanki. Po lewej nr 127-129. Pocz¹tek XX wieku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (KC).Budynek nr 127 przy ul. Polanki w Oliwie.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.


Budynek nr 127 przy ul. Polanki w Oliwie.   ród³o: ZAPA, maj 1997.
Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstaedt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 127):
Eichstaedt, Olga, rentierka (Rentiere).
Ewald, Johannes, hydraulik (Klempner).
Horn, Anna, krawiec (Schneiderin).
Horn, Hulda, krawiec (Schneiderin).
Horn, Martha, krawiec (Schneiderin).
Wroblewski, Leokadia, prywatny nauczyciel (Privatlehrerin).Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erich Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Erich Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erich Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Ida Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Olga Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Ida Eichstädt. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.