Start  ›  Ulice  ›  Opata Jacka Rybiñskiego  ›  Am Schloßgarten 16  ›


Od prawej przy placu inwalidów numer 16 do 21 i fragment budynku numer 22. Prze³om lat 50/60 XX wieku.       Internet.


Budynek nr 16. Widok z lotu ptaka. Lata 30 XX wieku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Pêtla tramwajowa w Oliwie. 11. listopada 1945 r.   Zebrane przez prof. Jerzego Sawickiego. Udostêpnione przez TPG Strefa Historyczna WMG.Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka telefoniczna gminy Oliwa z 1909 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1911 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Danzinger wochenplan na okres 26. 04 - 06. 05. 1934 roku.
Zbiory TPG Strefa Histowyczna WMG.

Ksi¹¿ka adresowa z 1897 roku (Köllner Chaussee 10):
Groer, Marie, geb. Tonn, Particuliere.
Miethke, P., Eisenb.-Canzlist a. D.
Rühl, Dorothea, Ww.
Sawatzki, Anna, kentiere.
Tonn, Eugenie, Kurzwaarenhändl.

Ksi¹¿ka adresowa z 1897 roku (Köllner Chaussee 10a):
Guderian, Oscar, Postverwalter.
Siewerk, Marie, Rentiere.
Grimm, Laura, Rentiere.
Hertzberg, Dr., Oberlehrer.
Kuttenfeuler, Carl, Rentier.

Ksi¹¿ka adresowa z 1898 roku (Köllner Chaussee 10):
Groer, Marie, geb. Tonn, Partikuliere.
Miethke, P., Eisenb.-Kanzlift a. D.
Rühl, Dorothea, Ww.

Ksi¹¿ka adresowa z 1898 roku (Köllner Chaussee 10a):
Guderian, Oskar, Postverwalter.
Siewerk, Marie, Rentiere.
Grimm, Laura, Rentiere.
Herkberg, Dr., Oberlehrer.
Kuttenkeuler, Karl, Rentier.


G. Kroecker (Danzig). Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.Wobrock. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Straßenbahn A.G. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Straßenbahn A.G. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.   Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Am Schloßgarten 16):
Pieczkowski, Josef, nadzorca stacji (Stationsaufseher).


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

1928 - Kurt Girod - Pächter (najemca).
1929 - Kurt Girod - Straßen Bahnhofsrestaurant.
1931 - Else Sukatus - Geschäftsinhaberin (w³aœciclekla firmy).
1931 - Martha Rose - Blumenpavillon (pawilon kwiatowy).
1933 - Peter Lukas - Erfrischungs-Halle.
1934 - Peter Sukatus - Erfrischungs-Halle.
1935-1936 - Elsa Sukatus - Erfrischungs-Halle.
1937-1940 - Elsa Sukatus - Gaststätte (Wartehalle).
1946 - J. Kachel - restauracja.


Restauracja J. Kachel. Informator opracowany w maju 1946 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Tramwaje. Poznaj Gdañsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.
Linie tramwajowe. Oliwa. Bedeker Gdañski z 1962 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego. Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.   Zbiory Piotra Mazurka.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.  Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.   Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Danziger Elektrische Straßenbahn. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.  Bilety tramwajowe, g³ównie z lat miêdzywojennych (koniec pierwszej - pocz¹tek drugiej wijny œwiatowej).   Przekaza³ Miros³aw Piskorski.

Pocz¹tek strony.