Start  ›  Ulice  ›  Opata Jacka Rybińskiego  ›Köllnerstraße -› Am Schloßgarten -› Armii Radzieckiej -› Opata Jacka Rybińskiego

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Adolf-Hitler-Straße - Grunwaldzka -›
1 - 8
‹- Gartenstraße - Flisacka -›
9 - 25
‹- Pelonken Straße - Polanki -›
‹- Klosterstraße - Cystersów -›
26


Schloßgarten to jedna z najstarszych ulic Oliwy. Po II wojnie światowej (od początku kwietnia 1945 r.) przemianowana na Armii Radzieckiej, a od początku lat 90 XX wieku nazwana imieniem ostatniego polskiego opata Jacka RybińskiegoWikipedia: Jacek Rybiński był uczniem kolegium jezuickiego w podgdańskich Starych Szkotach. Piastował stanowiska na dworze królewskim Augusta II Mocnego i był sekretarzem podkanclerza litewskiego. W roku 1729 złożył śluby zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował teologię i prawo kościelne na uczelniach w Rzymie i w Pradze. W roku 1740 przejął opactwo oliwskie. Był przyjacielem Józefa Wybickiego i zwolennikiem konfederacji barskiej. Opowiedział się za Augustem III Sasem i stał w opozycji do rodu Czartoryskich. Dzięki fundacji Rybińskiego, powstały Pałac Opatów w Oliwie i otaczający go Park Oliwski. Jako opat oliwski sfinansował również przebudowę kościoła św. Jakuba i doprowadził do wyposażenia oliwskiego klasztoru w organy. Po pierwszym rozbiorze i zniesieniu klasztoru pruski zaborca zezwolił mu na dozgonne zamieszkanie w pałacu opackim. (klasztor oliwski).

Niestety w czasie i zaraz po zakończeniu działań wojennych zniknęło z tej ulicy wiele budowli. Również władze socjalistyczne dbając o tak zwany "interes ludu" zlikwidowały (1963 r.) w czasie budowy ul. Grunwaldzkiej najcenniejszy z budynków - XVII wieczny szpitalik św. Łazarza.

Budynki nie istniejące: nr 1/5, 13-15 i 26.
Budynek nr 8 wybudowany w 1997 roku, siedziba INPRO.
Budynek nr 19 niższy o 1 kondygnację (2019 nowy - wyższy).
Budynek nr 24 wybudowany w latach 90 XX wieku.
Budynek nr 25 odrestaurowany w latach 2016-2017.


 Skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką. Pawilon przed parkiem.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką. Około 1950 roku.
Internet (fora?).

Zobacz:
Instytut Kultury Miejskiej, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, Gdańsk lipiec 2019. Ul. Rybińskiego, str. 12-19.


 Plac Inwalidów wojennych
 Szpitalik św. Łazarza   (nr 1/5) - nie istnieje
 Inf. Tel. Rekl. Spis adresowy   (nr 6)
 Fot. Spis adresowy   (nr 7)
 Poczta Oliwska   (nr 8) - Polizei - nowy budynek
 Schloßgarten Konditorei   (nr 9) - Biblioteka Oliwska
 NSV Kindergarter   (nr 10) - Rada Dzielnicy
 Roxy-Lichtspiele   (nr 11) - Delfin, fotograf
 Adler Apotheke   (nr 12)
 Opis. Tel. Spis adresowy   (nr 13) - nie istnieje
 Opis. Tel. Spis adresowy   (nr 14) - nie istnieje
 Reichsluftschutzbund   (nr 15) - nie istnieje
 Danziger Elektrische Straßenbahn   (nr 16)
 Inf. Fot. Tel. Spis adresowy   (nr 17)
 Konditorei und Café   (nr 18) - Oskar i Kurt Kock
 Foto-Müller   (nr 19) - Carl Weber, zegarmistrz - nowy budynek
 Fot. Tel. Spis adresowy   (nr 20) - Halba
 Singer, wędliniarnia   (nr 21)
 Fot. Tel. Spis adresowy   (nr 22)
 Inf. Fot. Tel. Spis adresowy   (nr 23)
 Ratusz gminy Oliwa   (nr 24) - nowy budynek
 Fot. Inf. Tel. Rekl. Spis adresowy   (nr 25) - Ratusz Oliwski
 Deutsche Bank, Neueste Nachrichten   (nr 26) - nie istnieje
 Pałac Opatów i Park 

 Google Maps 


 Po lewej restauracja "Bałtyk".  Fot. z 03/04.1946 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Gdańsk-Oliwa Informator Turystyczny, Gdańsk 1981 rok.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku.     Zbiory Mirosława Piskorsiego.

Początek strony.