Start  ›  Ulice  ›  Opata Jacka Rybińskiego  ›  Am Schloßgarten 15  ›


Budynek nr 15 i fragent nr. 14. Widok z lotu ptaka. Lata 30 XX wieku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Hugo Assmann 1916-1933:
1916 - kupiec - właściciel budynku.
1922 - fabryka wódek (u. Co.) - tel. Oliva nr 19.
1927-1931 - rencista.
1933 - kupiec - właściciel budynku - ?.

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od okolo 1850 do 1945", Gdańsk 1980, str. 66:

W tym czasie w Oliwie żyła duża grupa Polaków z Poznańskiego, ziemi chełmińskiej, Królestwa Polskiego i innych części kraju. Należeli do niej: wspomniany już dr Feliks Herstowski z Postolina pod Sztumem; Jan Marchlewiski długoletni zasłużony działacz grudziądzki, czynny w Oliwie od 1907 do 1920 r. między innymi w Komitecie Wyborczym Gdańsk-Wyżyny; Leon i Anna Smoleniowie, Franciszek Esden-Tempski z Sobącza; rodziny Englichów i Meyów z Żuław gdańskich; Anastazy Katke - lekarz z żoną Honoratą z Korczak-Zwierzchowskich i córką Heleną Jankowiakową późniejszą nauczycielką Gimnazjum Polskiego w Gdańsku; Antoni Pikarski z Lubelskiego - weteran powsta-nia w 1863 r. z córką Marią, późniejszą nauczycielką polskich Szkół Handlowych w Wolnym Mieście; wspomniany Anastazy Tejkowski z Chełmna; Zygmunt Moczyński z Poznańskiego - wybitny działacz Polonii gdańskiej w latach 1919 - 1939; Hipolit Płuszkiewicz; Józef Gruchała-Węsierski; doktorowa Łucja Zedlewska z Torunia i wielu innych. Większość z nich włączała się do pracy narodowej w zarządach towarzystw polskich. Groby niektórych, najczęściej zapomniane i zagrożone likwidacją, znajdują się na cmentarzu oliwskim.

Dziennik Bałtycki z 1 listopada 1988 roku. Gabriela Danilewicz, ”Oliwskie miejsce pamięci”, str. 3:

Kto jeszcze wspomina doktora Anastazego Katkę, oliwskiego lekarza i jego żonę, dystyngowaną panią Honoratę? Coraz mniej już między żywymi pacjentów doktora, a pamięć o0 jego poświęceniu dla chorych tli się w nielicznych rodzinach. Doktor Katkę leczył przede wszystkim Polaków. Mieszkał z żoną i córką Heleną w nie istniejącym już dziś domu naprzeciw głównego wejścia do parku. Jeżdżąc do chorych rozdawał po kaszubskich wsiach polskie elementarze, śpiewniki i gazety, wygłaszał okolicznościowe pogadanki. Żona doktora działała w towarzystwach oświatowych i wraz z córką uczyła ubogie dzieci języka polskiego i historii. Obydwoje doktorstwo zmarli w latach trzydziestych , do końca zaangażowani w życie umysłowe Oliwy. W latach 50. I 60. Na oliwski cmentarz przychodziła starsza, dostojna pani, Helena z Katków Jankowiakowa, i stojąc przed mogiłą rodziców pogrążała się w zadumie. Zgrabna, dobrze zbudowana niegdyś postać pochylała się, błyszczące oczy straciły blask, myśli nie nadążały za codziennym tempem. O czym myślała wtedy pani Jankowiakowa, która ciekawe i pożytecznie życie miała już za sobą? Czy o szczęśliwych latach miłości, gdy w Anglii i Francji doskonaliła znajomość języków? Czy o chwilach radosnego upojenia niepodległością, na którą z utęsknieniem czekano? A może o Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej, w którym kilkanaście lat uczyła młodzież, ciesząc się szacunkiem i popularnością? Gdy w 1969 roku zmarła sędziwa, 86-letnia pani Helena, pochowano ją w mogile rodziców. Zdjęto wówczas tabliczki z ich personaliami i dziś niewiele osób zna iejsce wiecznego spoczynku pp. Katków.

Przeczytaj również: Gabriela Danilewicz, ”W kręgi Polonii gdańskiej”, Gdańsk 1996, str. 91-93.


Assmann. Kupiec. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Ender & Fulda. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ender & Fulda. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Chem. Fuhako. Werke u. Hdlhs. AG. Książka adresowa z 1929 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Chem. Fuhako. Werke u. Hdlhs. AG. Książka adresowa z 1931 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hugo Assmann. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Fuhako GmbH. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fuhako GmbH. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Dr. Katke. Am Schloßgarten 15. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.
Hugo Assmann. Dr. Katke. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Hugo Assmann. Spis firm (Danziger Handels Adressbuch) z 1922 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Hugo Assmann - zobacz: ul. Stary Rynek Oliwski nr 7.


Dr. Katke. Przewodnik po Gdańsku z 1922 roku..
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Dr. Katke. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Rima Merkin. Alma Schaedel. Danziger Kohlen-Kontor. Danziger Luftschutzbund. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Reichluftschutzbund (RSB - od 1935 włączone do Luftwaffe).
Dokument potwierdzający przeszkolenie w zakresie obrony przeciwlotniczej z 12. 08. 1940 roku.   Zbiory Mirosława Piskorskiego.Reichluftschutzbund. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Fuhako GmbH. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Fuhako GmbH. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Hans Latte. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Hans Latte. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Hans Latte. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.