Start  ›  Ulice  ›  Opata Jacka Rybińskiego  ›  Am Schloßgarten 15  ›

Fragment kolorowego planu Gdańska (Oliva, Am Schloßgarten) z 1933 roku.   Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.Rudolf Kunath. Baukonholle Oliva IXX. Wpis z 31. 12. 1891.
Przekazała Grażyna Niemyjska.Budynki nr 12 do 18. Fragment fotografii Dressena z 1893 roku.
Fot. Dressena przekazał Krzysztof Jakubowski.Budynki nr 12 do 18. Fragment ujęcia z około 1910 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Fragment widoku z Pachołka. Budynki nr 12-15 przy ówczesnej ul. Am Schloßgarten. Około 1915 roku.   Ze styrony Bildindex.de.


Budynki nr 12-15. Nr 13-15 nie istnieją. Około 1901-1903 roku.
www.MuzeumPomorza.pl.Fragent budynku nr. 15. Widok z lotu ptaka. Lata 30 XX wieku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Budynki nr 14 (frgment) oraz 15. Ujęcie z 1949 roku.   APG - Powojenny Gdańsk w fotografifiach Mariana „RYSIA” Dobrzykowskiego, str. 84.


W 1901 roku letników przymował Katke (Athanasius), Köllner Chaussee 13 (Olivaer Nachrichten, 1901).


W 1909 roku letników przyjmowali (Am Schloßgarten 15): Barra (10 osób), Katke (1 osobę).

Hugo Assmann 1916-1933:
1916 - kupiec - właściciel budynku.
1922 - fabryka wódek (u. Co.) - tel. Oliva nr 19.
1927-1931 - rencista.
1933 - kupiec - właściciel budynku - ?.

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od okolo 1850 do 1945", Gdańsk 1980, str. 66:

W tym czasie w Oliwie żyła duża grupa Polaków z Poznańskiego, ziemi chełmińskiej, Królestwa Polskiego i innych części kraju. Należeli do niej: wspomniany już dr Feliks Herstowski z Postolina pod Sztumem; Jan Marchlewiski długoletni zasłużony działacz grudziądzki, czynny w Oliwie od 1907 do 1920 r. między innymi w Komitecie Wyborczym Gdańsk-Wyżyny; Leon i Anna Smoleniowie, Franciszek Esden-Tempski z Sobącza; rodziny Englichów i Meyów z Żuław gdańskich; Anastazy Katke - lekarz z żoną Honoratą z Korczak-Zwierzchowskich i córką Heleną Jankowiakową późniejszą nauczycielką Gimnazjum Polskiego w Gdańsku; Antoni Pikarski z Lubelskiego - weteran powsta-nia w 1863 r. z córką Marią, późniejszą nauczycielką polskich Szkół Handlowych w Wolnym Mieście; wspomniany Anastazy Tejkowski z Chełmna; Zygmunt Moczyński z Poznańskiego - wybitny działacz Polonii gdańskiej w latach 1919 - 1939; Hipolit Płuszkiewicz; Józef Gruchała-Węsierski; doktorowa Łucja Zedlewska z Torunia i wielu innych. Większość z nich włączała się do pracy narodowej w zarządach towarzystw polskich. Groby niektórych, najczęściej zapomniane i zagrożone likwidacją, znajdują się na cmentarzu oliwskim.

Dziennik Bałtycki z 1 listopada 1988 roku. Gabriela Danilewicz, ”Oliwskie miejsce pamięci”, str. 3:

Kto jeszcze wspomina doktora Anastazego Katkę, oliwskiego lekarza i jego żonę, dystyngowaną panią Honoratę? Coraz mniej już między żywymi pacjentów doktora, a pamięć o0 jego poświęceniu dla chorych tli się w nielicznych rodzinach. Doktor Katkę leczył przede wszystkim Polaków. Mieszkał z żoną i córką Heleną w nie istniejącym już dziś domu naprzeciw głównego wejścia do parku. Jeżdżąc do chorych rozdawał po kaszubskich wsiach polskie elementarze, śpiewniki i gazety, wygłaszał okolicznościowe pogadanki. Żona doktora działała w towarzystwach oświatowych i wraz z córką uczyła ubogie dzieci języka polskiego i historii. Obydwoje doktorstwo zmarli w latach trzydziestych , do końca zaangażowani w życie umysłowe Oliwy. W latach 50. i 60. Na oliwski cmentarz przychodziła starsza, dostojna pani, Helena z Katków Jankowiakowa, i stojąc przed mogiłą rodziców pogrążała się w zadumie. Zgrabna, dobrze zbudowana niegdyś postać pochylała się, błyszczące oczy straciły blask, myśli nie nadążały za codziennym tempem. O czym myślała wtedy pani Jankowiakowa, która ciekawe i pożytecznie życie miała już za sobą? Czy o szczęśliwych latach miłości, gdy w Anglii i Francji doskonaliła znajomość języków? Czy o chwilach radosnego upojenia niepodległością, na którą z utęsknieniem czekano? A może o Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej, w którym kilkanaście lat uczyła młodzież, ciesząc się szacunkiem i popularnością? Gdy w 1969 roku zmarła sędziwa, 86-letnia pani Helena, pochowano ją w mogile rodziców. Zdjęto wówczas tabliczki z ich personaliami i dziś niewiele osób zna miejsce wiecznego spoczynku pp. Katków.


Helena z Katków Jankowiakowa. Nekrolog. Dziennik Bałtycki, 1969.
Przekazała Grażyna Niemyjska.Przeczytaj również (Katke):
Gabriela Danilewicz, ”W kręgi Polonii gdańskiej”, Gdańsk 1996, str. 91-93.
Mieczysław Abramowicz, "Oliwska nekropolia", 30 Dni nr 5(43) 2002, str. 10-18.
FB Grażka, "Atanazy Katke z żoną Honoratą", 2022
FB Grażka, "Helena z Katków Jankowiakowa", 2022

Zobacz:
Kazimierz Stanisław Józef Katke, www.sejm-wielki.pl

Książka adresowa z 1897 roku (Köllner Chaussee 9):
Schirmacher, Elise, Rentiere.
Skomroch, Ferd., Eigenthümer.
Katke, Dr. med. Athanasius, prakt. Arzt.

Książka adresowa z 1897 roku (Köllner Chaussee 9a):
Doerks, Johann, Carl, Seelootse a. D.
Eisenschmidt, Reinhard, em. Lehrer.
Thiem, Friederike, Rentiere.
v. Wittken, Wilhelm, Rentier.
Ewert, Albertine, Rentiere.

Książka adresowa z 1897 roku (Köllner Chaussee 9b):
Godan, Elisabeth und Hermann, Geschwister.
v. Ranisch, Friederike, Generalswittwe, geb. v. Beloto.
Witt, Johann, Rentier.
Clerikus, Henriette, geb. Milinowski, Händlerin.
Collins, Andreas, Schlossermstr.

Książka adresowa z 1897 roku (Köllner Chaussee 9c):
Wobrock, Edwin, Tischlermeister.

Książka adresowa z 1898 roku (Köllner Chaussee 9):
Katke, Athanasius, Dr. med., prakt. Arzt.
Schirmacher, Elise, Rentiere.

Książka adresowa z 1898 roku (Köllner Chaussee 9a):
Eisenschmidt, Reinh., emer. Lehrer.
Ewert, Albertine, Rentiere.
Thiem, Friederike, Kentiere.

Książka adresowa z 1898 roku (Köllner Chaussee 9b):
Collins, Andreas, Schlossermstr.
Godan, Elisabeth und Hermann, Geschwister.
v. Ranisch, Friederike, geb. v. Below, Generals-m.
Witt, Johann, Rentier.


L. Zalewska. Katke. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.Wobrock. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Peter Moczynski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


eter Moczynski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Aßmann. Kupiec. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Aßmann. Kupiec. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Aßmann. Kupiec. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Aßmann. Kupiec. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Am Schloßgarten 15):
Aßmann, Hugo, kupiec (Kaufmann).
Beilke, Helene, wdowa (Witwe).
Jankowiak, Helene, pani (Frau).
Katke, Athanasius, Dr. prakt. Arzt. Gan-Rat.


"Fuhako" A.G. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


"Fuhako" A.G. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Ender & Fulda. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ender & Fulda. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Chem. Fuhako. Werke u. Hdlhs. AG. Książka adresowa z 1929 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Chem. Fuhako. Werke u. Hdlhs. AG. Książka adresowa z 1931 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hugo Assmann. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Fuhako GmbH. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hugo Assmann. Dr. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Hugo Assmann. Spis firm (Danziger Handels Adressbuch) z 1922 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Zobacz Hugo Assmann - ul. Stary Rynek Oliwski nr 7.Anastazy Katke (5.12.1853 - 20.8.1928). Po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1881 roku w Oliwie. Prócz książek adresowych wydanych w latach 1897-1929 Dr. Katke podają m.in. :Katke. Książka telefoniczna gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Dr. Katke. Am Schloßgarten 15. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.Dr. Katke. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Dr. Katke. Przewodnik po Gdańsku z 1922 roku..
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Dr. Katke. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Katke Anastazy.  Jan Kwiatkowski, "Polski Gdańsk w czasie przełomowym", Część I (1913-1914). Orłowo Morskie 1935.Rima Merkin. Alma Schaedel. Danziger Kohlen-Kontor. Danziger Luftschutzbund. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Reichluftschutzbund (RSB - od 1935 włączone do Luftwaffe).
Dokument potwierdzający przeszkolenie w zakresie obrony przeciwlotniczej z 12. 08. 1940 roku.   Zbiory Mirosława Piskorskiego.Reichluftschutzbund. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Fuhako GmbH. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fuhako GmbH. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Fuhako GmbH. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Hans Latte. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Hans Latte. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Hans Latte. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.