Start  ›  Ulice  ›  Spacerowa  ›  Köllner Chaussee 16a  ›

Do oko³o 1930 roku Am Karlsberg 1.1899 - Zum Königliche Garten gehörig.
1910-16 - Ge. Majestät der König von Preußen.
1925-39 - Freie Stadt Danzig - Staatliche Grundbesitzverwaltung.
1940-41 - Staatliche Grundbesitzverwaltung.
1942 - Gauselbstverwaltung Danzig.Oliwa. Ul. Spacerowa. Widok z lat 20 XX wieku.
Internet: www.eBay.de.Budynek nr 16a. Fragment fotografii z lat 20 XX wieku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.W g³êbi pod lasem budynek nr 16a. Widok z lat 30 XX wieku.
Internet: www.Allegro.pl.W g³êbi pod lasem budynek nr 16a. Widok z oko³o 1947-1949 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.


Mieszkañcy Am Carlsberg 1 w 1897 roku:
Splitt, Franz, Arbeiter.


Zum Königliche Garten gehörig. F. Splitt. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.   Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.


König von Preußen. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


König von Preußen. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


König Schloß. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


König Schloß. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


König von Preußen. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


König von Preußen. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 r.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Am Karlsberg 1):
Pupacz, Peter, woŸnica (Fuhrmann).


Pupacz. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann, Peter Pupacz. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann, Peter Pupacz. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann, Peter Pupacz. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Peter Pupacz. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Tokarski. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Tokarski. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Tokarski. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Tokarski. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Tokarski. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Tokarski. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Otto Töpfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Otto Töpfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Otto Töpfer. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.