Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›  Am Markt 8   ›  Jerzy Piotrowski  ›

Brunon Zwarra, "Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan", Gdańsk 1984, str. 399-405:

Jerzy Piotrowski
Urodził się 4 grudnia 1912 r. w Gdańsku. Miał obywatelstwo gdańskie. Uczęszczał do senackiej szkoły powszechnej i Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Był pracownikiem PKP. Należał do Gminy Polskiej Związku Polaków, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, "Sokoła". Kolejowego Klubu Sportowego, KS "Gedania" i Koła Miłośników Sceny. Mieszkał w Gdańsku-Oliwie przy Am Markt 8, obecnie - tamże, przy ul. Tatrzańskiej 7.

Początek strony.