Start  ›  Ulice  ›  Tatrzańska  ›  Am Karlsberg 3  ›


Oliwa. Budynki nr 2-6 przy ul. Tatrzańskiej. Widok z 1973 roku.
Pobrano ze strony www.fotomemoria.pl.








Demolsth. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Th. Hildebrandt. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Meyer. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Meyer. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Meyer. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Berta Kruschewski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Berta Kruschewski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Berta Kruschewski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Berta Kruschewski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Berta Kruschewski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Plan wydany przez Miejski Urząd Pomiarów w 1933 roku.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago.



Berta Kruschewski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Berta Kruschewski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Berta Kruschewski. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.