Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa, lata czterdzieste  ›

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Sawicki Jerzy Sawicki jako osiemnastolatek, jesienią 1945 rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Egzamin dyplomowy zdał 29.12.1950 r.

Prace doktorską pod tytułem "Analiza metrologiczna skompensowanej modyfikacji mostka Wheatstone'a" przygotował pod promotorstwem ówczesnego docenta dra inż. Stanisława Trzetrzewińskiego i obronił w roku 1959 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej.

Niezależnie od licznych artykułów i referatów Jerzy Sawicki zajął sie przygotowaniem pracy habilitacyjnej. Nosiła ona tytuł "Studium metrologiczne odchyłowych mostków prądu stałego". Po uzyskaniu habilitacji został powołany na stanowisko docenta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Tytuł profesora został mu nadany decyzją Rady Państwa z dnia 6 lipca 1973 roku.

Całokształt zgromadzonego dorobku pozwolił Politechnice Gdańskiej przedstawić wniosek o powołanie go na stanowisko profesora zwyczajnego. Począwszy od dnia 1.09.1993 roku Jerzy Sawicki zajmuje takie właśnie stanowisko.

Za wieloletnią działalność w Polskim Towarzystwie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Jerzy Sawicki został w roku 1991 wyróżniony przyznaniem członkostwa honorowego.

Fragment ze strony: http://eia.pg.gda.pl/ptetis/sawicki


Oliwa, lata czterdzieste

Rękopis, Gdańsk 2009


RękopisOkładka

 Cytaty:

Latem roku 1945, w Bydgoszczy, uzyskałem ...01

... zaprowadził mnie do parku i pokazał "groty szeptów".02

Do Oliwy przyjechałem w godzinach popołudniowych ...03

Rozprowadzanie energii wobrębie tej dzielnicy ...04

Warto przytoczyć moje spostrzeżenia z wiosny 1946.05

Bardziej rozległe było pogorzelisko przy skrzyżowaniu ...06

Willa przy Sprzymierzonych 25/27 podczas walk ...07

Przed wysadzeniem na wiadukty te wprowadzono ...08

Jednotorową linię ze Starego Rynku Oliwskiego ...09

... niemieckim, zwracała się do niej "Fräulein Rva".10

... pisma technicznego u Witta nie dostałem.11

W lutym 1946 władze zwróciły się do ...12

W moich wspomnieniach osobny temat tworzą ...13

Włosy strzygłem u fryzjera, który prowadził ...14

Sprzedaż biletów i zapowiadanie przystanków ...15

Ta poważna zmiana wiązała się z budową SKM, ...16

Na zakończenie wypada podać źródła informacji, ...17Zobacz: Jerzy Sawicki

Początek strony.