Start  ›  Ulice  ›  Koœcierska  ›  Schäfereiweg 2 ›


Dawny dworek gminy Oliwa. Fragment planu wydanego w 1913 roku skopiowa³ i opracowa³ Franciszek Mamuszka.   Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy, Gdañsk 1980.


Œcie¿ka ³¹cz¹ca ulice Kwietn¹ i Koœciersk¹. Po lewej fragment zabudowañ. Pocztówka wys³ana w 1908 roku.   Internet: www.allegro.pl.


Ul. Koœcierska. W g³êbi budynki nr 1 i 2 (po lewej).   Internet: ?.


Zobacz:
"Rosyjski napis na ul. Koœcierskiej", StaraOliwa.pl, 2011

Mieszkañcy w 1897 roku, Schäferei-Weg 2:
Barduhn, Josef, Schneidemüller.Josef Barduhn. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Schäfereiweg 1/2):
Drabandt, Marie, gospodyni (Wirtin).
Dyck, Cornelius, administrator (Verwalter).
Müller, Albert, utrzymanie prywatne (Privatier).
Ostrowski, Richard, czeladnik murarski (Maurergeselle).
Schielke, Viktor, inspektor.
Werner, Felix, czeladnik krawiecki (Schneidergeselle).


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat Grundstücksverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat Grundstücksverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat Grundstücksverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 r.
Zbiory Piotra Mazurka.


Senat Grundstücksverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 r.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat Grundstücksverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rich. Ostrowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat Grundstücksverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Senat Grundvermögensamt. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.