Start  ›  Ulice  ›  Leśna  ›  Waldstraße 7 ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Leśna nr 7. Rok wykonania karty: 1983-1985 (R. Radej, J. Tamulewicz, J. Pisarewicz).

W 1909 roku letników przyjmowali (Waldstraße 7): Kozakowski (2 osoby), Streblitzki (1 osobę) oraz Klotz (1 osobę).


Oliwa Villa Maria. Widok budynku nr 7 z lat 1905-1910.
Internet: Forum ...?.Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Fragment z pocztówki lotniczej. Od lewej budynki nr 7 i 8. Przełom lat 20/30 XX wieku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Widok od podwórza. Przełom lat 20/30 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Budynek nr 7 przy ul. Leśnej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Od lewej budynek nr 7 i nr 8. Fot. z 19 lutego 2011 roku.
Fot. Tomasz Leżyński.
Zobacz Paul Müller:
ul. Podhalańska nr 1, ul. Polanki nr 13, ul. Kwietna nr 41.


Paul Müller. Reklama z Olivaer Nachrichten z 19. 12. 1909 r.
Ze strony www.Polona.pl.Paul Müller. Reklamy. Olivaer Nachrichten z 04. 01. 1913 roku.
Ze strony www.Polona.pl.Paul Schroeter. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Inż. Mateus. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Albert Strebitzki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Albert Strebitzki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Albert Strebitzki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Albert Strebitzki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Albert Strebitzki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Albert Strebitzki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Waldstraße 7):
Baranski, Steffan, kupiec (Kfm.).
Delleske, Gustav, utrzymanie prywatne (Privat.).
Janssen, Willy, malarz artysta (Kunstmaler).
Schroeter, Paul, właściciel domu (Rittergutsbesißer).
Stanke, Theodor, rentier (Renier).
Tems, Gustav, utrzymanie prywatne (Privatier).
v. d. Marwitz, Marya, panna (Fräulein).
Wollenweber, Ernst, rentier.


Paul Schröter. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Schröter. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Schröter. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Schröter. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Konrad Felskowski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Konrad Felskowski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Konrad Felskowski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Konrad Felskowski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Konrad Felskowski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Paul Schröter. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Konrad Felskowski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Konrad Felskowski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Konrad Felskowski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Konrad Fels. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.