Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 12  ›


Reprodukacja z www.fotomemoria.pl. Oko³o 1972-1975 roku.
Od lewej Polanki nr 11, 12 i 13.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.Reprodukacja z www.fotomemoria.pl. Oko³o 1972-1975 roku.
Od lewej Polanki nr 11-12.    
www.forum.dawnygdansk.pl.Reprodukacja z www.fotomemoria.pl. Oko³o 1972 roku. Od lewej ul. Polanki nr 12, 13 i 14.   www.fotomemoria.pl.


Budynek nr 12 przy ul. Polanki w Oliwie.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.Mieszkañcy w 1897 roku:
Pelonker Straße 13. Blank, August, Töpfer, Pelonker Straße 13.
Pelonker Straße 13. Dorow, Johann, Postichaffner, Pelonker Straße 13.
Pelonker Straße 13. Gronau, S., geb Piaschinski, Ww., Pelonker Straße 13.
Pelonker Straße 13. Hinz, Heinrich, Zimmermann, Pelonker Straße 13.
Pelonker Straße 13. Müller, August, Zimmermann, Pelonker Straße 13.
Pelonker Straße 13. Retzki, Carl, Zimmermann, Pelonker Straße 13.
Pelonker Straße 13. Sawatzki, Josef, Maurer, Pelonker Straße 13.

Mieszkañcy w 1897 roku:
Pelonker Straße 14. Borkowski, Johann, Arbeiter, Pelonker Straße 14.
Pelonker Straße 14. Fechtner, Eduard, Seemann, Pelonker Straße 14.
Pelonker Straße 14. Patzki, Anna, geb. Träder, Wittwe, Pelonker Straße 14.
Pelonker Straße 14. Preuß, Johann, Arbeiter, Pelonker Straße 14.
Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Johannes Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Maria Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Maria Dingler. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.