Start  ›  Ulice  ›  Opacka  ›  Saltzmannstraße 3  ›

Am Karlsberg 2a -› 4 -› Saltzmannstraße 3.

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom mieszkalny (willa) ul. Opacka nr 3. Rok wykonania karty: 1983 (A. Kunicka, J. Radowska).


Zobacz:
Ul. Opacka, Ryszard Petrajtis 2007.Budynki nr 3 i 5 przy ul. Opackiej w Oliwie.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.


Budynek nr 3 przy ul. Opackiej w Oliwie.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.


Budynek nr 3 przy ul. Opackiej w Oliwie. Fot. Robert Krygier 2011.
Pobrano z www.FotoPolska.eu.E. Günther. H. Fischer. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 r.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.


Mürau. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Adolf Mürau. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Janiewicz Józef, Naumowicz Wanda i Alina, £ubieniowa Zofia.Wykaz lekarzy i pielêgniarek. Poznaj Gdañsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku. Zbiory Piotra Le¿yñskiego.


Pocz¹tek strony.