Start  ›  Ulice  ›  Spacerowa  ›  Köllner Chaussee 16b  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Zajazd - ob. dom mieszkalny ul. Spacerowa nr 16b. Rok wykonania karty: 1983 (A. Kunicka, J. Radowska).

Am Karlsberg 2 -› Köllner Chaussee 16b.

Zobacz:
Fotografie z albumu Krysi
Hotel Karlshof, DawnaOliwa.pl
Ryszard Petrajtis, Galeria na DawnaOliwa.pl

W 1909 roku letników przyjmował (Am Karlsberg 2): Zappe (60 osób).

Właściciel:
1899-1900 - Bruno Marschalk (1899 - Villa Gommer).
Od około 1905-1931 - Reinhold Zappe
1933 - Marie Gottwald
1934-1939 - Marie i Otto Gottwald
1940-1942 - Otto Gottwald

Podnajemca:
1925-1927 - Max Wolf
1929 - August Dorau


Zobacz: Bruno Marschalk z ul. Sempołowskiej, OH 2021:W książce adresowej wydanej w 1887 r. Bruno Marschalk (kupiec) występuje przy ul. Zoppoter Chaussee 3.


Lusterko z wodokiem na Pachołek. Fotografia z 1890 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Popielniczka z wodokiem na Pachołek. Fotografia z 1890 roku.
Pobrano z www.Allego.pl.Bruno Marschalk. Villa Gommer. Książka adresowa z 1899 r.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.


Bruno Marschalk. Danziger Courier: Kleine Danziger Zeitung für Stadt und Land: Organ für Jedermann aus dem Volke. Jg.19, Nr. 278 (28 November 1900).   Przekazał Jacek Górski (OH)..

Zygmunt Iwicki, "Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945)", Gdańsk 1999, str. 23, 56:
1915:   Dla chorych i rannych żołnierzy przygotowano w Oliwie dalsze rezerwowe lazarety, a mianowicie w Waldhäuschen, Karlshofie i w domu zdrojowym {Jelitkowo}.
Podwórze hotelu Karlshof. Reinhold Zaqppe. Początek XX wieku.
Pobrano z: Internet (Fora?).Fotografia i fragment korespondencji z 1917 roku wysłanej z Gdańsla przez byłych kuracjuszy ówczesnego lazaretu Karlshof w Oliwie.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Widok od zbiegu ul. Spacerowej i Cystersów. Początek XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Widok z ul. Spacerowej. Pocztówka wysłana w 1906 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Widok od zbiegu ul. Spacerowej i Cystersów. Lata 30 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Widok od zbiegi ul. Spacerowej i Cystersów. Lata 30 XX wieku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Widok na Oliwę. Po lewej zaplecze hotelu Karlshof. Lata II wojny światowej.   Pobrano z www.FotoPolska.eu. Udostępnił Rafał C.


Budynek nr 16b przy ul. Spacerowej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek nr 16b przy ul. Spacerowej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Hotel Carlshof. Olivaer Nachrichten z 28. 02. 1909 r.
Ze strony www.Polona.pl.Reinhold Zaqppe. Właściciel. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.


Zaqppe. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Reinhold Zaqppe. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Hotel Carlshof. Reinhold Zaqppe. Reklama z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Oliwa. Lekcje śpiewu "Lutni" oliwskiej odbywają się regularnie co środę o godz. 8 wiecz. w lokalu Karlshof. Z powodu bliskich występów uprasza się o punktualne przybywanie na lekcje. Tamże przyjmuje się nowych członków.


"Lutnia". Oliwa. Gazeta Gdańska z 15 czerwca 1922 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Max Wolf. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Reinhold Zaqppe. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Reinhold Zaqppe. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Reinhold Zaqppe. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hotel Carlshof. Reklama z przełomu lat 20/30 XX wieku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Karlshof Oliva. Reklama z lat 30 XX wieku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Reinhold Zaqppe. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marie Gottwald. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marie i Otto Gottwald. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marie i Otto Gottwald. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marie i Otto Gottwald. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Karlshof. Gottwald. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Marie i Otto Gottwald. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Marie i Otto Gottwald. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Otto Gottwald. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Otto Gottwald. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom robotniczy ul. Spacerowa nr 16c. Rok wykonania karty: 1983 (A. Kunicka, J. Radowska).


Kilarski, Mamuszka, Stankiewicz, "Oliwa, wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.", Gdańsk-Gdynia 1957, str 27:

Ul. SPACEROWA. Nr 16 - zajazd, prawdopodobnie z pocz. XIX w., przebudowany i rozbudowany ok. poł. XIX w., parterowy z pięterkiem; przed domem para granitowych słupków przedprożowych, klasycyzujących - bez daty; druga para słupków granitowych z 1723 r. oraz jeden słupek granitowy z zatartą datą; od strony ul. Opackiej budynek z końca XVIII w., parterowy, ryglowy.

Franciszek Mamuszka, "Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki", Gdańsk 1985, str 86:
Tuż obok dworku zachował się przy ul. Opackiej stary domek z 1 poł. XIX w., należący niegdyś do parafii. W początkach naszego stulecia pełnił on rolę klasztorku niemieckich sióstr diakonisek, do czasu wybudowania dla nich siedziby przy ul. Cystersów 7, mieszczącej obecnie przedszkole.


Domek przy ul. Opackiej. Koniec lat 60 XX wieku.
Z albumu Pani Krysi.Po prawej domek. Fragment pocztówki wysłanej w 1904 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Ul. Spacerowa 16C. Fot. z dn. 19. 06. 2005 r.
Fot. Piotr Leżyński.


Początek strony.