Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 14  ›


Reprodukacja z www.fotomemoria.pl. Oko³o 1972 roku. Od lewej ul. Polanki nr 12, 13 i 14.   www.fotomemoria.pl.


Budynek nr 14 przy ul. Polanki w Oliwie.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.Mieszkañcy w 1897 roku (numeracja mog³a siê zmieniæ):
Pelonker Straße 14. Borkowski, Johann, Arbeiter, Pelonker Straße 14.
Pelonker Straße 14. Fechtner, Eduard, Seemann, Pelonker Straße 14.
Pelonker Straße 14. Patzki, Anna, geb. Träder, Wittwe, Pelonker Straße 14.
Pelonker Straße 14. Preuß, Johann, Arbeiter, Pelonker Straße 14.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Gustav Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Emma u. Else Tavernier. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.