Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 16  ›

Klasztor posiada aktualnie nr 17.

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Zabytki miasta Gdańska, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.), Gdańsk 1957:

KLASZTOR (ul. Cystersów 16). Obecnie siedziba Kurii Biskupiej i Urzędu Parafialnego. Zachowane trzy skrzydła klasztorne dowiązujące do transeptu kościoła i kaplicy Mariackiej, ujmujące czworoboczny wirydarz, otoczony dookoła krużgankiem, po stronie północnej przyległym do kościoła. Skrzydło wschodnie pochodzi prawdopodobnie jeszcze z XIII w., pozostałe wraz z krużgankiem są późniejsze - XIV-XV w., później wielokrotnie przebudowywane. Pod skrzydłem zachodnim znajdują się sklepiane piwnice gotyckie.

SPICHRZ KLASZTORNY (ul. Cystersów 16). Prawdopodobnie jeszcze z XIV w.; od strony południowej ślady zamurowanych strzelnic (?). Przebudowany przed wojną całkowicie na dom parafialny (ok. 1933 r.). Wewnątrz, nad sienią piętra, drewniany strop z malowidłami z XVII w. przeniesiony tu znad refektarza (dawna szatnia, w XIX w. biblioteka), z okazji przebudowy spichrza i więźby dachowej nad refektarzem. Zespół cysterski z lotu ptaka. Lata 30 XX wieku.
Zbiory prywatne.


 Klasztor. Wczesne lata powojenne.
Zbiory prywatne.


 Spichlerz cysterski. Wczesne lata powojenne.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Prywatne.
Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Fragment strony modlitewnika z 1940 roku. Carolus Maria Splett.
Zbiory prywatne. Nadano dnia 30.09.1943 roku.
Zbiory prywatne.


Początek strony.