Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 51  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny (nie istnieje ) ul. Polanki nr 51. Rok wykonania karty: 1983-1984 (J. Tamulewicz, S. Hryniewicz).

Poniższe informacje i fotografie przesłała Pani Irena Snarska, która urodziła się w domu przy ulicy Polanki nr 51. Rodzice Pani Ireny Joanna (ur. 14. 8. 1916, zm. 15. 08. 1995, cm. Oliwa) i Walerian (ur. 2. 9. 1910, zm. 13. 9. 1999, cm. Oliwa) Kierzkowscy przybyli po II wojnie światowej do Gdańska z Gniezna pow. Wielkopolski wraz z siostrą Teresą i bratem Bogdanem (ur. 3.10. 1941, zm. 25. 6. 1996, cm. Srebrzysko). Ojciec Pani Ireny, mistrz stolarski prowadził przy ul. Polanki nr 51 zakład stolarski do 1964 roku, gdy cała rodzina przeniosła się do nowego domu znajdującego się nieopodal przy ul. Kurzyńskiego. Tam tata Pani Ireny nadal prowadził stolarnię. Zamkną ją w wieku 80 lat, gdy odszedł na emeryturę. W budynku przy ulicy Kurzyńskiego nadal mieszkają potomkowie Joanny i Waleriana Kierzkowskich.

1) Na zdjęciu od lewej Tereska Kierzkowska, Ola Lechert, Danusia Lechert, Bogdan Kierzkowski, mały Grześ Paradecki i w warkoczykach ja Irenka Kierzkowska Przed domem Oliwa ul. Polanki 1951-52 r.
2) Ja z siostrą Tereską i bratem Bogdanem (Kierzkowscy) przed domem w Oliwie przy ul. Polanki nr 51. 1951-52 r.
3) Ja z ciocią w Parku Oliwskim 1951 rok.
  Irena Snarska.Obecnie siedziba Trójmiejskiego Parku Krajoznawczego.Mieszkańcy w 1897 roku:
Pelonken 29. Pioch, Ottilie, geb. Klawikowski, Wittwe, Pelonken 29.
Pelonker Straße 29. Jantowski, Adolf, Arbeiter, Pelonker Straße 29.
Pelonker Straße 29. Janz, Anton, Arbeiter, Pelonker Straße 29.

Mieszkańcy w 1897 roku:
Pelonker Straße 30. Fleimming, Johann, Arbeiter, Pelonker Straße 30.
Pelonker Straße 30. Kankowski, Heinrich, invalide, Pelonker Straße 30.
Pelonker Straße 30. Totzki, Rudolf, Arbeiter, Pelonker Straße 30.

W 1909 roku letników przyjmował: Loeber (2 osoby).Domag-A-G. Otto Loeber. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.Otto Loeber. Reklama. Książka adresowa z 1941-1942 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Zobacz:
Domag - Grunwaldzka 489, www.DawnaOliwa.pl
Adolf-Hitler-Straße 489, www.DawnaOliwa.pl

Ferdinand Leber. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.Ferdinand Loeber. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Ottilie Löber. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wdowa Löber. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wdowa Löber. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wdowa Löber. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 51):
Flemming, Johann, robotnik (Arb.).
Loeber, Otto, inżynier (Ingen).
Loeber, Robert, oficer w stanie spoczynku
(Oberdeckoffizier a. D).


Löber. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Löber. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Otto Löber. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Otto Löber. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.