Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 51  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny (nie istnieje ) ul. Polanki nr 51. Rok wykonania karty: 1983-1984 (J. Tamulewicz, S. Hryniewicz).


Mieszkańcy w 1897 roku:
Pelonken 29. Pioch, Ottilie, geb. Klawikowski, Wittwe, Pelonken 29.
Pelonker Straße 29. Jantowski, Adolf, Arbeiter, Pelonker Straße 29.
Pelonker Straße 29. Janz, Anton, Arbeiter, Pelonker Straße 29.

Mieszkańcy w 1897 roku:
Pelonker Straße 30. Fleimming, Johann, Arbeiter, Pelonker Straße 30.
Pelonker Straße 30. Kankowski, Heinrich, invalide, Pelonker Straße 30.
Pelonker Straße 30. Totzki, Rudolf, Arbeiter, Pelonker Straße 30.


Poniższe fotografie przesłała Pani Irena Snarska, która urodziła się w domu przy ul. Polanki nr 51. Rodzice Pani Ireny przybyli po II wojnie światowej do Gdańska z Gniezna wraz z siostrą Tereską i bratem Bogdanem. Ojciec Pani Ireny, mistrz stolarski prowadził przy ul. Polanki nr 51 zakład stolarski do 1964 roku, gdy cała rodzina przeniosła się do nowego domu znajdującego się nieopodal. Tam tata Pani Ireny nadal prowadził stolarnię. Zamkną ją w wieku 80 lat, gdy odszedł na emeryturę.

1) Ja z siostrą Tereską, bratem Bogdanem, kuzynkami Danusią, Olą i małym Grzesiem. Przed domem w Oliwie przy ul. Polanki nr 51. 1952 r.   2) Ja z siostrą Tereską i bratem Bogdanem przed domem w Oliwie przy ul. Polanki nr 51. 1952 r.   3) Ja z ciocią w Parku Oliwskim 1951 rok.   Irena Snarska.


Obecnie siedziba Trójmiejskiego Parku Krajoznawczego.

Ferdinand Leber. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.Ferdinand Loeber. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wdowa Löber. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Otto Löber. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Otto Löber. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Löber. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zobacz:
Domag - Grunwaldzka 489, www.DawnaOliwa.pl
Adolf-Hitler-Straße 489, www.DawnaOliwa.plDomag-A-G. Otto Loeber. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.Otto Loeber. Reklama. Książka adresowa z 1941-1942 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Otto Loeber. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Otto Loeber. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.