Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1979  ›

1972,   1973,   1974,   1975,   1976,   1977,   1978,   1979,   1980,   1981,   1982,   1983,   1984,   1985,   1986,  

Stan osobowy na dzień 1.01.1979 wynosi 93 osoby. Kadra Kierownicza - 7. Asystenci - 12,5. Telegrafistki - 4. Doręczyciele telegramów - 8. Doręczyciele listowo-pien. - 32. Ekspedycja listowa - 4. Dopisy - 2. Dzielacze - 2. Stan. Rent. - 1. Stan rekl. - 1. PSD - 10. Kasa główna - 2. Służba wewnętrzna – 2. Sprzątaczka – 2. Rezerwa – 1,5.

W danu 10 maja 1979 z okazji 35-lecia PRL pracownicy Urzędu Pocztowo-Telekom. Gdańsk 5 (Oliwa) podjęli zobowiązanie przepracowania 260 godzin przy budowie Pomnika Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Załoga pracowała po godzinach pracy.

Pamiątkowe zdjęcia z prac przy Pomniku Obrońców Poczty Gdańskiej
załogi UPT Gdańsk-5 (Oliwa)


Wiśniewska Irena, Woźniak Krystyna, Kowalska Barbara
Marszałek Tadeusz, Rezmer Jerzy, Dybowski
Pracownicy Urzędu Pocztowo-Telekom. Gdańsk 5 za wkład pracy przy budowie Pomnika Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w dniu 1 września 1979 r. otrzymali od Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa Ministerstwa Łączności i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Łączności

Dyplom Uznania


W dniu 1 września 1979 r. w 40-tą rocznicę napaści hitlerowców na Pocztę Polska w Gdańsku o godz. 10:00 został odsłonięty Pomnik Obrońców Poczty Polskiej przed budynkiem historycznej poczty Gdańsk 1.

Odsłonięcia dokonał I sekretarz KCPZPR Edward Gierek w asyście obrońców Poczty Polskiej Władysława Milewczyka i Andrzeja Górskiego. Przewodn. Rady Państwa Henryka Jabłońskiego i premiera Piotra Jaroszewicza. Tej ceremonii towarzyszy grany przez fanfarzystów sygnał Wojska Polskiego.

Jednocześnie zostają zapalone znicze i ten obok Uskrzydlonej Nike, i ten przy rzeźbie na podwórcu historycznego budynku. Dokonało się to, na co łącznościowcy w całej Polsce tak długo czekali.


 

 


POMNIK OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU

W przededniu 40 rocznicy wybuchu II wojny światowej napaści hitlerowskiej na Polskę rozpoczęły się uroczystości: otwarcia Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Gdańsk 1 oraz działu gdańskiego Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Obie placówki znajdują się na parterze byłego gmachu Poczty Polskiej w Gdańsku.

Przed gmachem zebrali się licznie przedstawiciele gdańskiego społeczeństwa, weterani Poczty Polskiej występujący w przedwojennych mundurach.

Po złożeniu przez dyr. Okręgu Poczty i Telekom. Zenona Główczyka meldunku o otwarciu obiektu do otwarcia, minister Łączności E. Kowalczyk i I Sekretarz KW PZPR Tadeusz Fiszbach dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi w dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi w drzwiach historycznego budynku. W hallu minister Kowalczyk podpisał zarządzenie w sprawie powołania UPT Gdańsk 1, określające charakter i czynności służbowe.


 

  

 

Z dniem 1 października 1979 r. obowiązki kierownika działy nadawczo-oddawczego powierzono ob. Czesławie Bącz z uprzednio zajmowanego stanowiska kierownika oddziału w UNiK Gdańsk 6.

Kierownik bo. M. Juergens została przeniesiona w miejsce byłego kierownika ob. Cz. Bącz.Początek strony.