Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1973  ›

1965,   1966,   1967,   1969,   1970,   1971,   1972,   1973,   1974,   1975,   1976,   1977,   1978,   1979,   1980,  

Celem stworzenia warunków dla zapewnienia lepszej obsługi klientów, jakości świadczonych usług, podniesienia poziomu pracy oraz wdrożenia inicjującego dla pracowników pt. dzielnicy Gdańsk-Oliwa.
Zarządzenie Dyrektora Okręgu P i T Nr. EO-01341 z dnia 1.03.73 r. wprowadzono na zasadzie wdrażania inicjującego nową zmodyfikowaną organizację sieci placówek tej dzielnicy, stwarzając stanowisko pracy Pełnomocnika Dyrektora Okręgu powołując na te stanowisko naczelnika urzędu pt. Gdańsk 5 Obyw. B. Jagodziewskiego.

Na uroczystej akademii z okazji „Dnia Łącznościowca” odbytej w dniu 18 października 1973 r. w gmachu P.W.R.N. dowód uznania zasług za długoletnią pracę w służbie Łączności zostali odznaczeni następujący pracownicy naszego urzędu: 1. Bużan Władysław – st. dor. Otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi”, 2. Ob. Herbasz Ambroży – st. dor. „Odznakę Zasł. Prac. Łączności”.
Uroczystej dekoracji dokonał Z-ca Przewodniczącego P.W.R.N. i Dyrektor Okręgu P i T w Gdańsku.Początek strony.