Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1966  ›

1958,   1959,   1960,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,   1971,   1972,   1973,   1974,  

nia 1 maja 1966 roku Urząd zdobywa we współzawodnictwie proporzec przechodni jako najlepszy urząd w całym Obwodzie Gdańsk 1.Początek strony.