Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1964  ›

1947,   1948,   1958,   1959,   1960,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,   1971,   1972,  

nia 1 kwietnia 1964 roku przeniesiono siedzibę doręczeń paczek do Urzędu Poczt.-Telegr. Gdańsk 6.

Początek strony.