Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1965  ›

1948,   1958,   1959,   1960,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,   1971,   1972,   1973,  

dniem 1 kwietnia 1965 roku powiększono skład urzędu do 40 osób, zwiększając liczbę rejonów doręczeniowych listowo-pieniężnych o 2 rejony, oraz 1 pracownika umysłowego jako siła dopisowa i 1 telegrafistkę.

Dnia 1 czerwca 1965 roku zwiększono o 1 rejon doręczycieli paczek.

Dnia 9 grudnia 1965 roku ponownie przywrócono służbę doręczeń paczek z Upit Gdańsk 6 powiększając personel do 42 osób tj. o dwa rejony paczkowe.



Widok na salę operacyjną pracowników okienkowych w głębi naczelnik urzędu
Przy II biurku od dołu - Mirosława Rogacka
Przy II od góry - Albib Szreder - długoletni kierownik w obwodowym urzędzie poczty - Gdańsk 6 Wrzeszcz

Początek strony.