Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1969  ›

1960,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,   1971,   1972,   1973,   1974,   1975,   1976,  

dekretem Dyrektora Okręgu Gdańsk 1 z dnia 2 grudnia 69 został przeniesiony na stanowisko naczelnika Gdańsk-5 Oliwa Ob. Marian Wiszniewski dotychczasowy naczelnik w Upit. Gdańsk-4 (Nowy Port). Przekazanie urzędu następuje od nacz. Stanisława Rompczyka.Poczet sztandarowy prac. Upt. Gd-5 z okazji 1-go Maja

Początek strony.