Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1975  ›

1967,   1969,   1970,   1971,   1972,   1973,   1974,   1975,   1976,   1977,   1978,   1979,   1980,   1981,   1982,  

W oparciu o zarządzenie nr 30 Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 1975 r. (Dz. Ł. Nr 9 poz.64) w sprawie utworzenia i organizacji nowej struktury Wojewódzkiego Urzędu Poczty w Gdańsku. Zgodnie z w/w zarządzeniem Ministra Łączności § 11 i 12 został utworzony Urząd Nadzoru i Kontroli Gdańsk 6 (Wrzeszcz) do wykonywania nadzoru i koordynacji działalności eksploatacyjnej również nad Urzędem Pocztowo-Telekom. Gdańsk 5 (Oliwa).


Przyznanie odznaczeń Przodownikom Pracy Socjalistycznej

Początek strony.