Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1980  ›

1973,   1974,   1975,   1976,   1977,   1978,   1979,   1980,   1981,   1982,   1983,   1984,   1985,   1986,   1987,  

Urząd Pocztowo-Telekom. Gdańsk 5 za zajęcie II-go miejsca w socjalistycznym współzawodnictwie pracy o tytuł najlepszej placówki pt. z terenu Gdańska za 1979 rok otrzymał DYPLOM uznania.


Początek strony.