Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1974  ›

1966,   1967,   1969,   1970,   1971,   1972,   1973,   1974,   1975,   1976,   1977,   1978,   1979,   1980,   1981,  

Dekretem Dyrektora Gdańsk 1 z dniem 1.01.1974 r. naczelnikiem Urzędu Pocztowo-Telekom. II kl Gdańsk 5 została Ob. Zofia Szweda dotychczasowy kierownik działu nadawczo-oddawczego.
Przekazanie urzędu nastąpiło od naczelnika Ob. Bronisława Jagodziewskiego, który został przeniesiony zastępcy dyrektora Gdańsk 1.

Z dniem 1.02.1974 Kierownikiem działu nadawczo-oddawczego została Ob. Miranda Juergens poprzedni naczelnik Urzędu Pocztowo-Telekom. Gdańsk 29.Początek strony.