Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1978  ›

1971,   1972,   1973,   1974,   1975,   1976,   1977,   1978,   1979,   1980,   1981,   1982,   1983,   1984,   1985,  

W dniu 12 maja 1978 r. członkom Brygady Pracy Socjalistycznej im. Rewolucji Październikowej i im. Obrońców Wybrzeża Urzędu Pocztowo Telekom. nadano brązowe odznaki przez Dyrektora Woj. Urzędu Poczty Gdańsk 1 Klub Łączności.


  
   Od Lewej dyrektor Ludwik Partyka, Stefan Główczewski,
   Krzysztof Gużewski, Józef Gronalewski.


Pożegnanie ob. Józefa Gronalewskiego dor. list. pien. Gdańsk 5 w Klubie
Łączności W.U.P. Gdańsk odchodzącego na wypracowaną emeryturę.
Początek strony.