Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1977  ›

1970,   1971,   1972,   1973,   1974,   1975,   1976,   1977,   1978,   1979,   1980,   1981,   1982,   1983,   1984,  

L i s t o n o s z e

W województwie gdańskim pracuje 881 doręczycieli, 428 pracuje na wsi. 36 zajmuje się doręczniem paczek, 83 roznosi telegramy. I ten zawód uległ feminizacji; 85 proc. Zatrudnionych, to kobiety, często pracujące w napiętym wymiarze godzin.
Codzienny ładunek listonosza wynosi około 15 kg. Chętnych do wykonywania zawodu listonosza jest coraz mniej. Wynagrodzenie listonoszy niezbyt konkurencyjne. Najgorzej jest w okresie urlopów. Nie ma żadnej rezerwy, jedni muszą zastępować drugich. Sporadycznie zatrudnia się latem młodzież szkolną i studencką.

Skład osobowy doręczycieli wynosi 50 pracowników.

Przyznano samochód do podwożenia doręczycieli listowo-pieniężnych.Pracownicy Upt.Od lewej stoją: Alicja Filek - dor.; Elżbieta Bartoń - dor.; Anna Kurczewska - dor.;
Elżbieta Wasilewska - dor. i Danuta Bachemska - dor.


Od lewej doręczyciele: Stefan Główczewski, Krzysztof Gużewski, Józef Gronalewski,
Brunon Haase, Marian Sowiński - dor tg i Liśniewski - dor tg oraz Alicja Filek - dor.

Początek strony.