Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1971  ›

1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,   1971,   1972,   1973,   1974,   1975,   1976,   1977,   1978,  

dniem 11 sierpnia 1971 roku dekretem Dyr. Obwodu Urzędu P.T. Gdańsk 1 nr. K.O.-19 z dnia 9 sierpnia 1971 roku został przeniesiony na stanowisko naczelnika Urzędu P.T. II klasy Gd. 5 Oliwa Ob. Bogusław Jagodziewski dotychczasowy naczelnik z U.P.T. Gdańsk 4 (Nowy Port). Przekazanie urzędu nastąpiło od dotychczasowego p.o. naczelnika Ob. Zofii Szwedy, która z tą datą została mianowana dekretem Dyr. Obw. na stanowisko Kierownika Oddziału Upt. II kl. Gdańsk-5 Oliwa.Początek strony.