Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1960  ›

1945,   1946,   1947,   1948,   1958,   1959,   1960,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,  

dniem 21 kwietnia 1960 roku podwyższono skład osobowy pracowników z 33 osób do 36 osób przyznając 3 pracowników rezerwy.

Z dniem 9 listopada 1960 roku przyznano zwiększenie rejonów doręczycielskich z 9 rejonów do 11 rejonów czyli o 2 rejony.


Początek strony.