Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1946  ›

1945,   1946,   1947,   1948,   1958,   1959,   1960,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,  


Załoga pracowników UPT Gd-5 przed budynkiem poczty z
pierwszym naczelnikiem Ob. A. Andrzejewskim

dniu 18 stycznia 1946 roku Inspektor Ministerstwa P i T. Ob. Wójcik przeprowadził lustrację urzędu, która wypadła dodatnio.

W niedzielę dnia 27 stycznia 1946 roku wszyscy pracownicy Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Gdańsk-Oliwa złożyli uroczyste ślubowanie sł. wobec po. Naczelnika Urzędu.

Dnia 28 stycznia został przyjęty do służby: listonosz Ob. Władysław Butlewski.

Dnia 29 stycznia 1946 roku naczelnik Urzędu zawiesza w służbie Ob. Irenę Rogowską za naruszenie tajemnicy listowej.

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Gdańsku pismem swoim z dnia 26 stycznia 1946 roku ustaliła skład osobowy Urzędu PT. Gdańsk – Oliwa na: 7 pracowników umysłowych, 12 pracowników niższych, a mianowicie: 1 naczelnik, 2 st. Asystentów, 4 asystentów, 1 ekspedient, 4 pocztylionów, 5 mł. Pocztylionów, 1 dozorca i 1 palacz c.o.

Dnia 15 lutego 1946 roku przeprowadzono dochodzenie w sprawie zaginięcia 2 paczek. Wynik dla Urzędu p.t. Oliwa dodatni.

W dniu 16 marca 1946 roku o godz. 13-tej nieznani sprawcy z rewolwerami w ręku dokonali napadu rabunkowego na tutejszy urząd p.t. Terroryzując obecnych na służbie pracowników oraz klientów, zabrali z kasy urzędu kwotę 10.724,58 zł. Przeprowadzone dochodzenia i śledztwo nie przyniosło żadnych rezultatów.

a skutek znacznego wzrostu obrotów pieniężnych i przesyłek urząd wystąpił z wnioskiem o zwiększenie etatów osobowych, na co Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegr. W Gdańsku ustaliła nowy skład osobowy z dniem 14 grudnia 1946 roku na 8 pracowników umysłowych i 15 fizycznych.

Dnia 1 grudnia 1946 roku odbyła się w Katedrze Oliwskiej uroczystość poświęcenia nowo ufundowanego sztandaru Koła Miejscowego Związku Zawodowego Pracowników P. i .T. Gdańsk 1. Uchwałą Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 4 listopada 46 r. został sztandarowi temu nadany order „Virtutti Militari” V klasy, jako zbiorowe pośmiertne odznaczenie dla Bohaterskich Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z dnia 1 września 1939 roku.
Aktu poświęcenia dokonał Administrator Apostolski Diecezji Gdańskiej Jego Ekscelencja Ks. Dr. Andrzej Wronka.
Aktu dekoracji orderu „Virtutti Militari” dokonał D-ca Marynarki Wojennej Kontradmirał Mohuczy w imieniu Marszałka Polski Generała Roli-Żymierskiego.
Komandor Mohuczy wręczył sztandar Wiceministrowi Obywatelowi Pallaschowi, który wręczył go pocztowi sztandarowemu utworzonemu z reprezentantów ocalałych Obrońców Poczty Polskiej w Gd.Grupa doręczycieli z UPT Gd-5 przed wejściem do obsługi w rejon.

Początek strony.